« Alla nyheter

Arkiv: oktober 2020

HUS: Aktualitetsöversikt om corona

19.10.2020 17:13

Föreningssektorn granskar coronaläget med två veckors mellanrum och meddelar om restriktionsläget i föreningsbulletinen samt andra väsentliga ärenden som gäller coronaläget. Även om coronaläget har blivit sämre, gäller tidigare meddelade restriktioner […]

Läs mer

Rösta i HUS delegationsval 28-30.10 & 2-4.11!

12.10.2020 18:27

Vad är delegationen?Delegationen vid Helsingfors universitets studentkår ärstudentkårens högsta beslutande organ och i delegationsvalet väljsde 60 ordinarie medlemmar och 120 suppleanter som delegationen består av. Delegationen fattar beslut om bl.a. […]

Läs mer

Styrelse- och funktionärsposter för år 2021 lediganslås

05.10.2020 20:58

Styrelseposterna och funktionärsposterna för år 2021 är lediganslagna.Skulle just du vara intresserad av att vara med i styrelsen nästa år? Eller ta dig an en lite mindre ansvarstyngd post som […]

Läs mer