« Alla nyheter

Fanbärare till filosofiska promotionen sökes

20.04.2020 19:35

Östra Finlands nation har blivit inbjuden till filosofiska fakultetens promotion 2021. Nationerna har traditionellt varit väl representerade på promotionen. Filosofiska fakulteten består av humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, bio- och miljövetenskapliga, pedagogiska och farmaceutiska fakulteten. Filosofiska fakultetens promotion ordnas vanligen med 2-4 års mellanrum. Nästa promotion hålls i maj 2021. Promotionen är en tre dagars fest där avslutandet av universitets-
studier firas, såväl magister studerande som doktorer för möjligheten att fira sina examen.

Promotionsfestens praktiska arrangemang ansvarar promotionsutskottet för. Promotionsutskottet består av frivilliga, som blivit klara magistrar eller doktorer innan promotionen. Kom med och inverka på hur promotionen
kommer se ut nästa gång!

Promotionsutskottets två första möten hålls må 27.4 kl.17 och ons 13.5 kl.17 i Zoom. På första mötet går vi igenom promotions traditionerna och promotionsutskottets uppgifter. På det andra mötet väljer utskottet en ordförande (gratist/gratista), ekonom, sekreterare mm.

Länken och lösenordet till mötet får man genom att skicka e-post till if.iknislehnull@allokotorp. Mera informations finns tillgängligt på nätet:
https://fil-promootio2019.helsinki.fi/.

Hälsningar, Juha Hurme

PS. Östra Finlands nation har traditionellt representerat med fanbärare på promotionen. Ta kontakt med styrelsen ifall du är intresserad av att fungera som fanbärare på promotionen! (Som fanbärare behöver
du inte delta på de tidigare omnämnda utbildningstillfällena).