« Alla nyheter

Föreslå mottagare av Niten, Vänskapspremiet och Årets Ängel!

29.01.2017 19:00

 

Nationen söker nu kandidater på mottagare av Förtjänstecknet Niten, Vänskapspremiet och Årets Ängel!.

Förslag kan göras antigen gemensamt eller individuellt av nationsmedlemmar och äldre medlemmar.

Förslag med motiveringar tas emot av nationens kurator per e-post på adressen if.nfonull@q eller per post skickat till nationen, adresserat till kurator.

Undrar du vem som fått hedersbetygelser tidigare? Kolla här: https://www.ofn.fi/mottagare-av-hedersbetygelser/

Förslag kan lämnas in på följande hedersbetygelser:

Årets Ängel

Till Årets Ängel utses en nationsmedlem som varit en god kamrat och bidragit positivt till trivseln på nationen.  En Ängel behöver inte vara den mest populäraste personen, inneha eller ha haft många eller krävande förtroendeuppdrag på nationen eller vara någon som gör så mycket nummer av sig själv. Däremot kännetecknas en Ängel av snällhet, hjälpsamhet och positiv attityd och är en person som inte tvekar att ställa upp om det behövs. En riktig ängel med andra ord!

Premiet För Främjande Av Vänskap Över Vårt Vida Förenade Vatten

Priset tilldelas den Wiburgens som på bästa sätt aktivt deltagit i och väl främjat resandet och vänskapliga utbytet mellan Västmanlands-Dala nation i Uppsala och ÖFN i Helsingfors. Priset instiftades på nationens årsfest 2012 av V-dala nations senior Anna-Pia Norman-Wahlund, då hon ville hedra den långvariga vänskapen och goda relationerna nationerna har sinsemellan. Priset består av en professionellt guidad tur av Uppsalas sevärdheter.

Nationens förtjänsttecken Niten

Vet du någon som gjort bra ifrån sig och jobbat flitigt för nationen? Någon som skött sin uppgift otroligt bra eller som i en längre tid varit aktiv och visat brinnande intresse för nationen?

Insigniestadgarna säger följande om Niten: ”Nationens förtjänsttecken, Niten, tilldelas personer som jobbat nitiskt för nationen. Niten kan erhållas tidigast efter fyra aktiva terminer inom nationen.”

Niten ges vanligen åt nationsmedlemmar som gjort sig särskilt förtjänta genom mångårigt arbete för nationen och/eller som skött sina uppgifter mycket bra. Det finns inga krav på några poster man skall ha haft för att få Niten, utan man kan föreslå vem som helst som man tycker att passar beskrivningen! Högst tre förtjänsttecken delas ut per år