« Alla nyheter

Föreslå mottagare till nationens förtjänsttecken och Premiet för Främjande av Vänskap Över Vårt Vida Förenande Vatten!

10.01.2019 09:00

Känner du någon som arbetat hårt för nationen? Föreslå henne eller honom som mottagare till nationens förtjänsttecken!

Nationens förtjänsttecken, Niten, kan ges åt en nationsmedlem för ”nitiskt” arbete för nationen. Arbetet kan ha skett under flera år, eller en kortare tid – dock tidigast efter fyra aktiva terminer vid nationen.

Motiverade förslag kan skickas till kurator Rasmus Olander (if.nfonull@q). Förslagstiden går ut 31.1.

Årligen premieras ”den Wiburgens som på bästa sätt aktivt deltagit i och väl främjat resandet och vänskapliga utbytet mellan Västmanlands-Dala nation i Uppsala och ÖFN i Helsingfors” med Premiet för Främjande av Vänskap Över Vårt Vida Förenande Vatten.

Känner du en sådan person? Föreslå i så fall honom eller henne till premiet, som innefattar bl.a. en professionellt guidad tur av Uppsalas sevärdheter. Ett förslag med motivering kan skickas till kurator Rasmus Olander, if.nfonull@q, senast 31.1.

Läs mer på adressen: https://www.ofn.fi/hedersbetygelser/