« Alla nyheter

Föreslå mottagare till nationens hederstecken!

12.12.2019 13:36

”Nationens hederstecken kan tilldelas mycket förtjänta personer inom nationen, som innehaft en funktionärs- eller styrelsepost och som har haft en aktiv och synlig roll i nationen. Hederstecknet kan av särskilda skäl även tilldelas en person som gjort sig speciellt förtjänt av nationens uppskattning, men som inte uppfyller ovannämnda krav.”

Hederstecken är nationens näst-högsta utmärkelse efter hedersledamotskap och i vanliga fall tilldelas endast ett hederstecken per år. Du kan läsa mera om nationens hedersbetygelser på ofn.fi/hedersbetygelser, där du också hittar lista på tidigare mottagare.

Nationsmötet fattar beslut om beviljande av hederstecknet utgående från stipendiefondens styrelses förslag. Stipendiefondens styrelse tar emot förslag på mottagare i form av en skrivelse som är undertecknad av minst tio nations- och/eller äldre medlemmar.

Förslagen tas emot av stipendiefondens sekreterare, kurator Jessica Karlsson. Förslag kan inlämnas till nationens kansli eller per post till adressen

Östra Finlands Nation

Kurator

Mannerheimvägen 5A

00100 Helsingfors

Deadline för inlämning av förslag är tisdag 31.12.2019.

Om det är något du undrar över gällande hedersbetygelser, kontakta kuratorn på if.nfonull@q