« Alla nyheter

HUS anvisningar gällande coronavirusläget

24.08.2020 22:48

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget.
Uppdaterad 21.9.2020, gäller tillsvidare.

Föreningssektorn granskar coronaläget med två veckors mellanrum och meddelar om restriktionsläget i föreningsbulletinen samt andra väsentliga ärenden som gäller coronaläget. Eftersom coronaläget inte har blivit avsevärt lindrigare, så gäller de tidigare meddelade restriktioner fortfarande (läs nedan).

Begränsningar och rekommendationer som gäller föreningslokaler:

 • På evenemang som ordnas i HUS föreningslokaler ska begränsningen  på max. 50 personer  följas. Arrangören ska bedöma om evenemanget  kan ordnas i lokalen på så sätt att säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien är möjliga att följa. Arrangören kan sätta en lägre personbegränsning vid behov.
 • Festtillställningar ska inte ordnas eftersom  närkontakter och hantering av mat och dryck samt sång ökar smittorisken.
 • Övervägning rekommenderas beträffande användningen av lokalen för övrigt rekreationsbruk. I lokalerna får man vistas, ordna möten och rekreationsevenemang så länge särskild uppmärksamhet fästs vid hygien och säkerhetsavstånd. Föreningarna rekommenderas ändå att ordna mötena med distansuppkoppling i mån av möjlighet.
 • För lokalorganen lönar det sig att se till att det finns handdesinfektionsmedel och handtvål i lokalerna samt handpapper i mån av möjlighet. Det är bra om alla som använder lokalerna tvättar sina händer när de anländer. Dessutom är det oerhört viktigt att ansvara för den allmänna hygienen (att hosta och nysa i armvecket osv.).

Rekommendationer som gäller föreningarnas evenemang:

·         Vi rekommenderar begräsningen på max. 50 personer för alla evenemang som ordnas inomhus

 • Det är rekommenderbart att samla in en deltagarlista på evenemangen så att exponerade personer kan spåras i eventuella smittfall. Deltagarlistan ska sparas i minst tre veckor på grund av inkubationstiden (1-14 dygn). Därefter förstörs personuppgifterna eller förvaras i enlighet med föreningens dataskyddsdirektiv (GDPR).
 • Arrangören ansvarar för hygienen på evenemanget. Arrangören ansvarar för att det finns möjlighet till handtvätt och/eller handdesinfektion på evenemanget. Dessutom ansvarar hen för att säkerhetsavstånden förverkligas.
 • Tillräckligt säkerhetsavstånd är minst 1,5 meter.  Genom hela evenemanget ska hygieninstruktioner och säkerhetsavstånd  meddelas om.
 • Utgångpunkten för planering av evenemang är att säkerhetsavstånden kan hållas på evenemanget. Om säkerhetsavstånden inte kan hållas på grund av någon orsak ska munskyddsrekommendationen följas. Om munskydd används på evenemangen ska deltagarna på förhand instrueras om hur munskydden används på rätt sätt eftersom risken för coronasmitta ökar om munskyddet hela tiden tas av och på. Munskyddsrekommendationen och användningsinstruktioner finns här.
 • Vi uppmanar föreningarna att gynna utomhusevenemang. På utomhusevenemang är det lättare att upprätthålla säkerhetsavstånden och den eventuella smittorisken är mindre. 
 • Det lönar sig fortfarande för föreningarna att ordna distansevenemang utöver fysiska evenemang. På så sätt beaktas till exempel studenter som hör till riskgrupper och studenter som inte känner sig trygga på  fysiska evenemang.
 • Arrangörerna ska ha beredskap att ändra planerna och vid behov annullera evenemanget.