Jämlikhetspolicy

Alla ska känna sig trygga och välkomna på ÖFN!

Nationen ska vara en samlingsplats för sina medlemmar där man ska kunna koppla av från studier och vardagsstress och vara sig själv. På nationen samlas alla slags människor som känner en koppling till nationen och bland olika personligheter uppstår det ofrånkomligen friktion. De flesta konflikter reds ut på plats och lämnar antagligen inga bestående ärr, men om du känner dig felbehandlad så kan du också i efterhand ta upp saken med nationens representanter.
Det är i första hand jämlikhetsansvariga (vars post innebär att se till att alla medlemmar ska känna sig lika behandlade och kontrollera att ingen ges extra tillåtelse att bete sig opassande) men om du av någon anledning inte tycker att jämlikhetsansvariga är någon du vill anförtro dig åt så är kuratorn nästa alternativ, och efter det ordförande.
Samtliga personer har tystnadsplikt om det du berättar och inget förs vidare utan ditt godkännande. Förhoppningsvis kan eventuella problem redas ut mellan dig, jämlikhetsansvariga/kuratorn/ordförande och eventuell en tredje part som enligt dig betett sig opassande, men om det handlar om grovt opassande beteende som trakasserier av olika slag så finns nationens ordningsutskott till för att behandla och eventuellt bestraffa medlemmar som inte följer nationens regler.

Du kan mejla eller på något annat sätt ta kontakt med jämlikhetsansvariga och berätta om vad som hänt. Kontaktuppgifter hittas längre ner. Under större evenemang finns det också en säkerhetsansvarig på plats som man kan vända sig till. Vem som är säkerhetsansvarig varierar, men finns nämnt i evenemangets facebook-evenemang och berättas också under evenemangets gång.
Om det är ett gemensamt evenemang med andra organisationer och personen som betett sig olämpligt inte är medlem av ÖFN ska du i första hand kontakta den nation eller förening där personen är medlem, men om du inte vet så mycket om personen så kan du kontakta ÖFN och så hjälper vi med att ta reda på vem personen är och ta saken vidare om det behövs.

Till opassande beteende hör om någon mobbat, retat, trakasserat eller sexuellt ofredat dig eller någon annan på nationen.
Trakasserier bedöms av den som upplever dem, inte av andra personer. Gränsen för vad som är ok är personligt och varierar därför individuellt och alla har rätt att meddela om den känner sig kränkt. Möjligheten att ta kontakt finns till för att trygga din och alla andras tid på ÖFN:s evenemang och ge alla en chans till trevliga stunder med nationen.

Kontaktuppgifter till de som tar emot anmälningar:
Jämlikhetsansvarig Jenny Skoglund: if.nfonull@kilmaj
Kurator Rasmus Olander: if.nfonull@q
Ordförande Katarina Sikow: 040-1410136, if.nfonull@ednarofdro
Resten av styrelsens mejladresser finns här.