« Alla nyheter

Kallelse till mars nationsmöte

27.03.2017 21:20

Wiburgenser!

På grund av tekniska fel skickas detta möteskallelse undantagsvis inte via email, vi beklagar! Infomailet, som även borde skickas idag, skickas ut genast då det är möjligt. Låt oss dock inte förhindras av detta – det är nämligen dags för nationsmöte! Härmed kallas ni till nationsmötet som hålls på Nypolen torsdagen 30.3.2017 klockan 18:00.

På mötet behandlas bl.a. godkännande av stipendiefondens nya stadgar samt datumet för Kotka sommarexkursion bestäms. Är du även intresserad över A-trappans, och särskilt Nypolens, renovering? Kom på mötet och få svar på dina förundringar!

Föredragningslistan samt övrig material hittas under länken: namo.ofn.fi

Värdinnorna trollar som vanligt fram något smaskens att tugga på under mötet!

Soliga vårdagar och välkomna!

Mvh,

Emilia Sundholm

Östra Finlands Nation

Ordförande

if.nfonull@ednarofdro