Mottagare av hedersbetygelser

Här hittar du tidigare mottagare av nationens hedersbetygelser.

Hedersledamöter

Henrik Diesen (2017)
Mats Brommels (2016)
Olavi Luukkanen (2014)
Olle Sirén (2004)
Hans Andersin (2004)
Per-Erik Floman (2003)
Lars-Einar Floman (1999)
Ann Holm-Dellringer (1999)
Peter Tigerstedt (1994)
Tor Stolpe (1984)
Björn Palmberg (1984)
Stig Jaatinen (1974)
Carl Göran Aminoff (1974)
Holger Witting (1964)
Göran Stenius (1964)
Olof Enckell (1960)
Henrik Zilliacus (1960)
Torsten G Aminoff (1959)
Gunnar Ekström (1957)
Carli Timgren (1954)
Ragnar Ölander (1954)
Guido Simberg (1951)
Carl Alfthan (1951)
H S Nyberg (1949)
Harald Sundelius (1949)
Leonard Borgström (1945)
Rolf Witting (1941)
Emil Zilliacus (1941)
Alvar Törnudd (1941)

Hederstecken

Annette Tallberg (2017)
Sonja Parkkamäki-Kotakallio (2015)
Paul Nouro (2014)

Förtjänsttecknet Niten

Joakim Weckman (2018)
Sara Sandström (2018)
Oscar Henriksson (2018)
Jenny Skoglund (2017)
Belinda Andersson (2017)
Elmer Tuominen (2017)
Rasmus Olander (2016)
Jessica Karlsson (2016)
Emma Tuominen (2015)
Hanna Othman (2015)
Fredric Granberg (2015)
Otto Luukkanen (2014)
Yvonne Nygård (2014)
Alexander Grandin (2013)
Albert Andersson (2013)
Henri Lohilahti (2013)
Annette Tallberg (2009)

Årets Ängel

Emilia Kyttälä (2018)
Kajsa Henriksson (2017)
Dan Strömberg & Frans Graeffe (2016)
Joanna Weckman (2015)
Elmer Tuominen (2014)
Hanna Othman (2013)
Henri Lohilahti (2012)
Otto Luukkanen (2011)
Fredric Granberg (2010)
Reidar Udd (2009)

Premiet För Främjande Av Vänskap Över Vårt Vida Förenande Vatten

Jenny Skoglund (2019)
Emilia Sundholm (2018)
Mikko Hietanen (2017)
Katarina Aalto (2016)
Annette Tallberg (2015)
Hanna Othman (2014)
Katja Flittner (2013)

Årets Kupolare

Emilia Laaksonen (ÅN, 2016)
Malena Lindroos  (ÅN, 2015)
Elmer Tuominen (ÖFN, 2014)
Christoph Mällinen (ÅSFH/ÅN, 2013)
Irene Blomqvist (ÅN, 2012)
Albert Andersson (ÖFN, 2011)
Belinda Kivivuori (ÖFN, 2010)
Anna-Pia Palmén (ÖFN, 2009)
Emilia Nordling (ÖFN, 2008)
Kristian Hildén (ÖFN, 2007)
Annette Tallberg (ÖFN, 2006)
Larissa Gustafsson (ÖFN, 2005)
Mikaela Carlström (ÅN/ÅSFH, 2004)
Johanna Lindfors (ÅN, 2003)