« Alla nyheter

Nationen söker kuratorsmakare

20.02.2017 16:49

 

På maj nationsmöte väljer nationen ny kurator för mandatsperioden 1.9.2017-31.8.2019.

På årsmötet ska nationen utse tre kuratorsmakare som har som uppgift att förbereda valet av nya kuratorn.

Utdrag från stadgarna kapitel VI, § 40:
”(..)Valet [av kurator] förbereds av tre kuratorsmakare som utses av nationen senast inom februari månad. Minst en av kuratorsmakarna bör vara inspektor, kurator eller styrelseordförande. (…) Kuratorsmakarna skall behandla till dem inlämnade förslag samt inför det nationsmöte där kurator väljs framlägga en sammanställning över kandidaterna. Kuratorsval förrättas mellan de av kuratorsmakarna behandlade kandidaterna. (…)”

Intresseanmälan till kuratorsmakare kan göras till nationens sittande kurator Otto Luukkanen på if.nfonull@q. Kuratorsmakare väljs på årsmötet 23.2.2017.