ÖFN 100 år

År 2024 har det förflutit 100 år sedan Östra Finlands Nation grundades. Under dessa hundra år har nationen genomlevt såväl vågdalar som vågtoppar. Vågtopparna har alltid segrat. Därför kan nationen fira de hundra åren med pompa och ståt den 24 februari 2024 – ett magiskt datum 24022024!

Jubileet till ära kommer nationen att ge ut en 100-årshistorik. Planeringen och medelsanskaffningen är redan i full gång. I god tid tillsattes en arbetsgrupp bestående av representanter för de nationsaktiva, De äldres råd och Föreningen Wiborg. Ordförande är Otto Luukkanen (moc.liamgnull@nenakkuul.otto). De övriga medlemmarna är Emma Tuominen, Jessica Karlsson, Fredric Granberg, Charlotte Elf-Grandin, Paul Nouro och Ann Holm-Dellringer. Hela historikgruppen nås på adressen if.nfonull@kirotsih.