« Alla nyheter

Posten som medlem i utvecklingsutskottet 2019 lediganslås

10.09.2019 08:48

Eftersom Jessica Karlsson tillträtt som kurator och därmed tillträtt som ordförande för utvecklingsutskottet lediganslås hennes post som medlem i utvecklingsutskottet 2018-2019. Utvecklingsutskottet består av 9 medlemmar samt kurator som sammankallar utskottet. Utvecklingsutskottets uppgift är att

1) framlägga förslag på hur nationen kan utvecklas på lång sikt

2) fungera som ett idé- och diskussionsforum.

3) konsulteras av styrelsen angående frågor om nationens verksamhet

Intresserad eller övriga frågor? Kontakta kurator på if.nfonull@q