« Alla nyheter

Posten som skattmästare lediganslås

18.06.2020 11:38

Kära Wiburgenser!

Vi befinner oss i en situation där vår nuvarande skattmästare eventuellt kommer att åka på utbyte under hösten, men pga. det nuvarande läget med
Covid-19, är detta ännu oklart. Styrelsen har bestämt att lediganslå posten som skattmästare på nationsmötetet (28.5) så intresse för posten
kan anmälas till ordförande (if.nfonull@ednarofdro eller
040 485 8587).
Observera dock att en ny skattmästare inte kommer väljas ifall det visar sig att den nuvarande skattmästare sen heller inte kan åka på sitt utbyte, och således kan fortsätta med sin ansvarsuppgift. Detta har beslutats
eftersom skattmästarposten i regel är en ettårig post och ifall det visar sig att skattmästaren kan fortsätta sköta sin ansvarsuppgift, så anser styrelsen inte att det finns orsak att byta skattmästare mitt under året. Ifall en ny skattmästare dock väljs så kommer denne alltså fungera som nationens skattmästare under hösten, dvs. fram tills det att en ny styrelse väljs
för året 2021.
Vi uppmuntrar alla intresserade att söka posten redan nu; ifall man inte blir vald nu till hösten, så har man goda chanser att bli vald till nästa år!