« Alla nyheter

Poster utlysta till Valmötet

17.11.2016 11:54

Följande poster kommer att väljas på valmötet 24.11.2016:

Undrar du något gällande vad ett uppdrag innebär? Kolla Funktionärspresentationen!

Val av styrelse för år 2017

Styrelseordförande

Skattmästare

Sekreterare

Programchef

Informationschef

Värdinna

Rekryteringsansvarig

Val av funktionärer för år 2017

Historiograf

Klubbhövding

Kulturansvarig

Idrottsansvarig

Chefredaktör

Miljöansvarig

Jämlikhetsansvarig

Bostadssekreterare

Studiepolitiska sekreterare

YngÄl-ansvarig

Lokalintendent

Fanbärare

Webmaster

Director Cantus

Nationsfotograf

Val av två stycken verksamhetsgranskare och två suppleanter

Val av två medlemmar till Stipendiefondens styrelse för år 2017

Val av två medlemmar till Ordningsutskottet för år 2017

Val av högst 5 nya medlemmar till Utvecklingsutskottet för år 2017-2018

Val av högst två medlemmar till Östfinska Delegationen för år 2017

Val av två representanter till Svenska Studenters Bostadsstiftelses styrelse för år 2017

Val av en representant till Svenska Studenters Intresseförings styrelse för år 2017-2018

Val av en representant till Nationernas Samdelegations styrelse för år 2017

Notera att nationens utskott tillsätts av den nya styrelsen i början av året, och alla som är intresserade får komma med i de utskott de är intresserade i! Så maila if.nfonull@ednarofdro eller kontakta någon annan i styrelsen om du vill gå med i ett utskott!