« Alla nyheter

Stipendier och hedersbetygelser utdelade vid nationens 93. årsfest 2017

27.02.2017 20:29

I samband med nationens 93. årsfest 25 februari 2017 utdelades följande hedersbetygelser:

Diplomingenjör Henrik Diesen kallades till hedersledamot av Östra Finlands Nation. Henrik skrev sig in i nationen 1965 och fungerade som nationens kurator 1972-1975. Henrik har också som äldre medlem i tiotals år gett stort stöd  till nationen via hans långvariga medlemskap i stipendiefondens styrelse och De Äldres Råd.

Östra Finlands Nations hederstecken tilldelades politices magister Annette Tallberg. Annette skrev sig in i nationen 2005 och har fungerat bl.a. som programchef, styrelseordförande och kurator. Många av de evenemang som idag räknas som tradition är sådana som hon startat och hon har även varit en fantastisk ambassadör för nationen både i Finland och internationellt.

Nationens förtjänsttecken Niten tilldelades följande wiburgenser:

Belinda Andersson
Elmer Tuominen
Jenny Skoglund

Premiet För Främjande av Vänskap Över Vårt Vida Förenande Vatten tilldelades  Mikko Hietanen.

På sillfrukosten utnämndes Kajsa Henriksson till Årets Ängel.

Stipendier

Styrelsen för Östra Finlands Nations stipendiefond har beviljat stipendier 2017 till följande wiburgenser:

Elmer Tuominen
Åsa Stam
Emilia Sundholm
Max Kivivuori
Rebecca Nordman
Jenny Skoglund
Marcus Höglund
Mikko Hietanen