« Alla nyheter

Trivsel- samt jämnställdhetsformulär

10.05.2020 12:10

Nationens jämlikhetsansvarige har utarbetat ett trivsel- samt jämställdhetsformulär.

Formuläret har utarbetats så att nationsmedlemmarna samt andra gäster på ÖFN skall få en möjlighet att få sin åsikt hörd i frågor som berör den allmänna trviseln samt jämställdheten på nationen. Utgående ifrån
formulärets svar kommer styrelsen sedan arbeta med att förbättra eventuella brister gällande trivseln samt jämställdheten på evenemangen.

Vi önskar att så många nationsmedlemmar som möjligt fyller i enkäten, och på så sätt hjälper oss med att jobba för ett jämställt och trivsamt ÖFN! 🙂

Länken till enkäten är följande:
bit.ly/ofn_trivselenkät

Tack för ditt svar!