« Alla nyheter

Två wiburgenser som kandidater inför kuratorsvalet på nationsmöte 11.5.2017

08.05.2017 19:21

Årsmötet valde till kuratorsmakare inspektor Kai Nordlund, kurator emerita Belinda Andersson och kurator Otto Luukkanen. Kuratorsmakarna har haft som uppgift att samla in och behandla förslag till ny kurator. Enligt nationens stadgar §40 förrättas kuratorsval mellan de av kuratorsmakarna behandlade kandidater. Sista dagen för att framställa förslag till kurator var 4.5.2017.

Kuratorsmakarna har behandlat tre nomineringar till kurator, varav två wiburgenser beslutit att ställa upp. Du hittar kandidaternas presentation och CV här:

***

ekon.mag. Mikko Haikonen (f. 1988)

Mikko är hemma från Sibbo och skrev in sig i nationen 2009 och satt med i nationens styrelse år 2013 som rekryteringsansvarig. Mikko var även nationens årsfestmarskalk 2010 och har representerat nationen i SNÄf och SSBS styrelser. Mikko har tagit magisterexamen från Hanken 2016 med huvudämne i finansiell ekonomi och han jobbar inom fastighetsbranschen.

CV_Haikonen

Presentation_Haikonen

med.kand. Rasmus Olander (f. 1992)

Rasmus är hemma från Sibbo och skrev in sig i nationen 2011. På nationen har Rasmus fungerat bl.a. som informationschef år 2012 och styrelseordförande år 2014. Rasmus har också bl.a. varit styrelsemedlem i HUS, NSD, SSI, varit styrelseordförande för Medicinarklubben Thorax och medlem av HUS delegation. Rasmus inledde sina studier i medicin vid Helsingfors universitet 2012 och studerar sedan 2016 även på Hanken.

Presentation_CV_Olander

 

***

Information gällande kuratorns uppgifter hittas bl.a. på nationens hemsida på https://www.ofn.fi/nationen-soker-kandidater-till-ny-kurator/.

Den nya kuratorn tillträder sitt uppdrag 1.9.2017 och har en mandatperiod på två år. Kuratorn väljs på nationsmötet 11.5.2017 kl. 18.00 som hålls undantagsvis hos Domus Gaudiums nationer (DGO) på adressen Alkärrsgatan 11. Alla nationsmedlemmar (extra- och ordinarie medlemmar) har rösträtt i kuratorsvalet. Äldre medlemmar har närvaro- och yttranderätt på mötet.

 

Å Kuratorsmakarnas vägnar,

Otto Luukkanen

Kurator