Funktionärer och utskott

Funktionärer 2019

Inspektor

professor Kai Nordlund
040 556 2806
if.nfonull@rotkepsni

Kurator

hum.kand. Jessica Karlsson
040 544 77031
if.nfonull@qDirector cantus

Ella Kaunismäki

if.nfonull@eradelgnas

Vice director cantus

Viktor Olander

if.nfonull@eradelgnas

Klubbhövding

Emilia Sundholm

if.nfonull@gnidvohbbulk

Lokalintendent

Antonia Westerholm

if.nfonull@tnednetnilakol

Kulturansvarig

Ella Kaunismäki

if.nfonull@giravsnarutluk

Idrottsansvarig

Linda Helenius och Tobias Lillqvist

if.nfonull@giravsnasttordi

Chefredaktör

Moa Ketonen

if.nfonull@rotkaderfehc

Historiograf

Mikko Hietanen

if.nfonull@fargoirotsih

Fanbärare

Rasmus Englund

if.nfonull@erarabnaf

Årsfestmarskalk

Emilia Sundholm och Jenny Skoglund

if.nfonull@klaksram

Webmaster

Peter Nybergh

if.nfonull@retsambew

Miljöansvarig

Peggy Johansson

if.nfonull@giravsnaojlim

YngÄl-ansvarig

Jannika Kuhlefelt

if.nfonull@giravsnalagny

Jämlikhetsansvarig

Katarina Sikow

if.nfonull@kilmaj

Nationsfotograf

Helena Disbrey

if.nfonull@fargotofsnoitan

Bostadssekreterare

Elmer Tuominen

if.nfonull@datsob

Studiepolitisk sekreterare

Katarina Sikow

if.nfonull@lopeiduts

Representanter i stipendiefondens styrelse

Katarina Sikow och Jannika Kuhlefelt

Representant i SSBS förvaltningsråd

Elmer Tuominen(2018-2020)
Wille Mansén(2018-2020)

Medlem i SSBS styrelse

Jenny Skoglund och Kim Wiik

Medlem i Nationernas samdelegations styrelse

Emilia Sundholm

 Representanter i Östfinska delegationen

Antonia Westerholm och Mikko Hietanen

 Verksamhetsgranskare

Katja Flittner och Johan Björkell

 Verksamhetsgranskares suppleanter

Albert Andersson och Fredric Granberg

Uthyrningsansvarig

Hampus Nordin

if.nfonull@gninryhtu

Utskott 2019

Programutskottet

 • Elin Rosendal – Programchef
 • Sebastian Henriksson
 • Linnea Lindfors
 • Linn Rosqvist
 • Alexandra Granqivst
 • Axel Nylund
 • Peggy Johansson
 • Sirke Roisko
 • Linda Helenius och Tobias Lillqvist – Idrottsansvarig
 • Ella Kaunismäki – Kulturansvarig

Värdinneriet

 • Alex Thilman – Värdinna
 • Peggy Johansson
 • Antonia Westerholm
 • Ariel Roos
 • Linn Rosqvist

Yngre-Äldremedlemsutskottet

 • Jannika Kuhlefelt – YngÄlansvarig
 • Joanna Weckman
 • Katarina Sikow
 • Jessica Karlsson
 • Oscar Henriksson

Klubbmästeriet

 • Emilia Sundholm – Klubbhövding
 • Marcus Höglund
 • Katarina Sikow
 • Ella Kaunismäki

Rekryteringsutskottet

 • Emilia Kyttälä – Rekryteringsansvarig
 • Ida Huttunen

Dokumentationsutskottet

 •  Helena Disbrey – Nationsfotograf
 • Jenny Skoglund
 • Oscar Henriksson

Paprikaredaktionen

 • Moa Ketonen – Chefredaktör
 • Linn Rosqvist
 • Katarina Sikow

Sångledarutskottet

 • Mikko Hietanen – Sångledare
 • Katarina Sikow
 • Sebastian Henriksson
 • Linnea Lindfors
 • Alexander Eriksson

Webutskottet

 • Peter Nybergh – Webmaster

Ordningsutskottet

 • Jessica Karlsson – Kurator
 • Otto Lindblom – Styrelseordförande
 • Sebastian Henriksson – Sekreterare
 • Antonia Westerholm – Lokalintendent
 • Oscar Henriksson

Utvecklingsutskottet

 • Jessica Karlsson – Kurator
 • Albert Andersson (2018-2019)
 • Katarina Sikow (2018-2019)
 • Emilia Sundholm (2018-2019)
 • Jonne Granqvist (2018-2019)
 • Peter Nybergh (2019-2020)
 • Sebastian Henriksson (2019-2020)

De Äldres Råd

 • Kai Nordlund – Inspektor
 • Jessica Karlsson – Kurator
 • Paul Nouro (2018-2020)
 • Ann Holm-Dellringer (2018-2020)
 • Annette Tallberg (2018-2020)
 • Jan Sandström (2018-2020)
 • Alexander Grandin, suppleant (2018-2020)
 • Emilia Nordlund, suppleant (2018-2020)