Funktionärer och utskott

Funktionärer 2018

Inspektor

professor Kai Nordlund
040 556 2806
if.nfonull@rotkepsni

Kurator

med. kand. Rasmus Olander
050 500 3909
if.nfonull@qDirector cantus

Mikko Hietanen

if.nfonull@eradelgnas

Vice director cantus

Viktor Olander

if.nfonull@eradelgnas

Klubbhövding

Marcus Höglund

if.nfonull@gnidvohbbulk

Lokalintendent

Emilia Sundholm

if.nfonull@tnednetnilakol

Kulturansvarig

Tereza Pavylshche

if.nfonull@giravsnarutluk

Idrottsansvarig

Jannika Kuhlefelt

if.nfonull@giravsnasttordi

Chefredaktör

Rebecca Nordman

if.nfonull@rotkaderfehc

Historiograf

Jenny Skoglund

if.nfonull@fargoirotsih

Fanbärare

Jonne Granqvist

if.nfonull@erarabnaf

Årsfestmarskalk

Linda Helenius / Sonja Still

if.nfonull@klaksram

Webmaster

Oscar Henriksson

if.nfonull@retsambew

Miljöansvarig

Viktor Olander

if.nfonull@giravsnaojlim

YngÄl-ansvarig

Joanna Weckman

if.nfonull@giravsnalagny

Jämlikhetsansvarig

Jenny Skoglund

if.nfonull@kilmaj

Nationsfotograf

Helena Disbrey

if.nfonull@fargotofsnoitan

Bostadssekreterare

Elmer Tuominen

if.nfonull@datsob

Studiepolitisk sekreterare

Viktor Olander

if.nfonull@lopeiduts

Representanter i stipendiefondens styrelse

Mikko Hietanen, Jenny Skoglund

Representant i SSBS förvaltningsråd

Elmer Tuominen(2018-2020)
Wille Mansén(2018-2020)

Medlem i SSBS styrelse

Jenny Skoglund

Medlem i Nationernas samdelegations styrelse

Emilia Sundholm

 Representanter i Östfinska delegationen

Viktor Olander, Mikko Hietanen

 Verksamhetsgranskare

Katja Flittner, Johan Björkell

 Verksamhetsgranskares suppleanter

Albert Andersson, Fredric Granberg

Uthyrningsansvarig

Jessica Björklöf

if.nfonull@gninryhtu

Utskott 2018

Programutskottet

 • Sebastian Henriksson – Programchef
 • Jannika Kuhlefelt – Idrottsansvarig
 • Tereza Pavylshche – Kulturansvarig
 • Ronja Hotakainen
 • Natalie Karlsson
 • Vilma Fors
 • Linnea Lindfors
 • Jenny Malmberg
 • Peggy Johansson
 • Mikko Hietanen
 • Sirke Roisko

Värdinneriet

 • Antonia Westerholm – Värdinna
 • Ronja Hotakainen
 • Silja Virtanen
 • Natalie Karlsson
 • Viktor Olander
 • Emilia Kyttälä

Yngre-Äldremedlemsutskottet

 • Joanna Weckman – YngÄlansvarig
 • Jessica Karlsson
 • Jannika Kuhlefelt
 • Laura Lehtola
 • Oscar Henriksson
 • Hanna Othman

Klubbmästeriet

 • Marcus Höglund – Klubbhövding
 • Kim Lindfors
 • Silja Virtanen
 • Emilia Sundholm
 • Jannika Kuhlefelt
 • Alex Lassas
 • Robert Andersson
 • Viktor Olander

Rekryteringsutskottet

 • Ella Kaunismäki – Rekryteringsansvarig
 • Viktor Olander
 • Emilia Kyttälä
 • Vilma Fors

Dokumentationsutskottet

 •  Helena Disbrey – Nationsfotograf
 • Jenny Skoglund
 • Oscar Henriksson

Paprikaredaktionen

 • Rebecca Nordman – Chefredaktör
 • Mikko Hietanen – Andre Chefredaktör
 • Jessica Karlsson
 • Katarina Söderström

Sångledarutskottet

 • Mikko Hietanen – Sångledare
 • Emilia Sundholm
 • Viktor Olander
 • Linnea Lindfors
 • Emma Heikkilä

Webutskottet

 • Oscar Henriksson – Webmaster

Ordningsutskottet

 • Rasmus Olander – Kurator
 • Katarina Söderström – Styrelseordförande
 • Elin Rosendal – Sekreterare
 • Emilia Sundholm – Lokalintendent
 • Oscar Henriksson

Utvecklingsutskottet

 • Rasmus Olander – Kurator
 • Jenny Skoglund (2017-2018)
 • Filip Granberg (2017-2018)
 • Fredric Granberg (2017-2018)
 • Oscar Henriksson (2017-2018)
 • Elmer Tuominen (2017-2018)
 • Albert Andersson (2018-2019)
 • Jessica Karlsson (2018-2019)
 • Emilia Sundholm (2018-2019)
 • Jonne Granqvist (2018-2019)

De Äldres Råd

 • Kai Nordlund – Inspektor
 • Rasmus Olander – Kurator
 • Paul Nouro (2018-2020)
 • Ann Holm-Dellringer (2018-2020)
 • Annette Tallberg (2018-2020)
 • Jan Sandström (2018-2020)
 • Alexander Grandin, suppleant (2018-2020)
 • Emilia Nordlund, suppleant (2018-2020)