Äldre medlemmar

OBS!

ÖFN:s äldremedlemsverksamhet kommer att förnya under 2017-2018 då Föreningen Wiborg r.f. blivit nationens officiella seniorförening. Föreningen Wiborg kommer i framtiden att ansvara för nationens äldremedlemsverksamhet.

Infopaket gällande vad detta innebär hittar du på denna länk.

 

Nationsmedlem som avslutat sina studier kan fortsätta att upprätthålla kontakten till nationen genom att bli äldre medlem. Nationens äldre medlemmar har en viktig uppgift, eftersom det är genom dem som viktiga traditioner och minnen förs över från en nationsgeneration till en annan. Äldre medlemmarna är också representerade i De äldres råd, som sitter med i stipendiefondens styrelse och ger råd till nationen vid behov.

Bli äldremedlem!

För att bli äldre medlem behöver du endast betala äldremedlemsavgiften på 25€ till nationens konto FI38 405511 5000 2479, skriv ”äldre medlemsavgift + namn + adress” i meddelandefältet. Medlemsavgiften används direkt till att stöda nationens verksamhet.

Paprikan

Som äldre medlem får du nationstidningen Paprikan hemskickad! Se till att du uppger korrekta adressuppgifter när du betalar äldre medlemsavgiften, så far tidningen också till rätt adress! Adressändringar kan göras till nationens sekreterare.

Evenemang

Äldre medlemmarna får inbjudan till Årsfesten, som för samman aktiva nationsmedlemmar och äldre medlemmar. Med några års mellanrum brukar nationen också åka till Viborg på en veckoslutsresa och de äldre medlemmarna är då också inbjudna att delta. Äldre medlemmarna brukar också inbjudas att delta i programkvällar som ordnas av Yngre Äldremedlemskommittén (YngÄl), vanligtvis i november. Traditionellt har äldre medlemmarna även bjudits in till Kuratorsskiftesmiddagen och Skördefesten, som ordnas turvis varannat år under höstterminen. Nationen har även ett tätt samarbete med nationens garantiförening Förening Wiborg r.f., som brukar bjuda in äldre medlemmar till deras evenemang.

Information

För att hålla äldre medlemmarna bättre informerade om nationens vardag och evenemang har nationen grundat en egen e-post lista för äldre medlemmar. Listan heter ofn-aldre och för att skriva in sig på den gör man på följande sätt:

Skicka e-post till adressen if.iknislehnull@omodrojam, lämna subject-raden tom och skriv i textdelen: ”subscribe ofn-aldre”. Meddelandet bör skickas från den e-postadress som man vill ha med på listan. Om man vill ta bort sig från listan gör man samma sak, men istället för att skriva ”subscribe ofn-aldre”, skriver man ”unsubscribe ofn-aldre”.
När man vill skicka e-post till listan använder man adressen if.iknislehnull@erdla-nfo.

Kuratorn skickar även ungefär fyra gånger per år ett äldremedlemsbrev där aktuella händelser på nationen presenteras. Inbjudningar till bl.a. årsfesten och Kuratorsskiftet eller Skördefesten kommer med äldremedlemsbrevet. Dessutom skickas även nationstidningen Paprika hem till alla äldre medlemmar.

Föreningen Wiborg rf

Nationen samarbetar även med sin garantiförening Föreningen Wiborg när det kommer till evenemang för äldre medlemmar. Bekanta dig med föreningen på dess hemsida!

Kontakt

Vid frågor gällande äldremedlemsverksamheten, vänligen kontakta Kurator Otto Luukkanen (if.nfonull@q).