Äldre medlemmar

ÖFN:s äldremedlemsverksamhet har förnyats under 2017-2018 då nationens garantiförening, Föreningen Wiborg r.f. utsetts till nationens seniorförening. Från och med 2018 ansvarar Föreningen Wiborg för nationens äldremedlemsverksamhet. Föreningens syfte är att fungera som en understödande förening till ÖFN genom att ideellt och ekonomiskt stöda ÖFNs verksamhet. Infopaket gällande vad det innebär att äldre medlemmarna nu hör till föreningen Wiborg hittar du på denna länk.

Nationsmedlem som avslutat sina studier kan fortsätta inom nationen som äldre medlem. Nationens äldre medlemmar har en viktig uppgift, eftersom det är genom dem som traditioner och minnen förs över från en nationsgeneration till en annan. Äldre medlemmarna har närvaro- och yttranderätt på nationsmöten och är också representerade i De Äldres Råd som sitter med i stipendiefondens styrelse och ger råd till nationen vid behov.

Bli äldremedlem!

Du kan delta i all Äldre medlemsverksamhet genom att bli medlem eller årsdeltagare i Föreningen Wiborg. Årsdeltagare motsvarar nationens Äldre medlem, men ger dig även tillgång till det program som föreningen arrangerar. Deltagaravgiften ger rätt att delta i all verksamhet som ordnas av Föreningen Wiborg, men den ger varken närvaro-, yttrande- eller rösträtt på föreningens möten. För att bli medlem och få dessa rättigheter måste man betala en inskrivningsavgift på 100€ för det första året. Medlemsavgiften och årsdeltagaravgiften är tills vidare 25€ för privatpersoner.

Gör en medlemsansökan genom att kontakta ordförande på if.grobiwnegninerofnull@ednarofdro eller styrelsen på if.grobiwnegninerofnull@esleryts.

Bankuppgifter för medlemsavgiften samt årsdeltagaravgiften är:
Föreningen Wiborgrf.
Aktia FI77 4055 0011 1726 95
BIC: HELSFIHH
Skriv namn samt postadress i meddelandefältet.
Bekanta dig med Föreningen Wiborg på dess hemsida!

Evenemang

Såväl nationen som Föreningen Wiborg arrangerar program för de Äldre medlemmarna. Nationens återkommande äldre medlemsprogram inkluderar Årsfesten, Kuratorsskiftesmiddagar samt Skördefesten. Med några års mellanrum brukar nationen också åka till Viborg på en veckoslutsresa till vilken de äldre medlemmarna också inbjuds att delta. Nationens Yngre Äldremedlems utskott (YngÄl) brukar tillsammans med Föreningen Wiborg arrangera en gemensam programkväll på hösten för YngÄl och Äldre medlemmar.

Föreningen Wiborg arrangerar i samband med sina vår- och höstmöten program för de äldre medlemmarna, ofta i form av ett besök till intressant ställe. Det arrangeras även sommarutflykter, såsom till Mustila arboretum, Malmgårds bryggeri och Simsalö. Nationens Äldre medlemmar samlas även till bord ”Papula” på den Wiborgska 7de Januarisoarén.

Information

De äldre medlemmarna skickar ungefär fyra gånger per år ett äldremedlemsbrev där aktuella händelser på nationen samt Föreningen Wiborg presenteras. Inbjudningar till nationens och Föreningen Wiborgsäldremedlemsprogram kommer med äldremedlemsbrevet. Dessutom skickas även nationstidningen Paprika hem till alla äldre medlemmar efter årsfesten.
Föreningen Wiborg informerar även de äldre medlemmarna via sin Facebooksida samt epost.

Kontakt

Vid frågor gällande äldremedlemsverksamheten, vänligen kontakta Kurator Rasmus Olander (if.nfonull@q).