ÖFN 100 år

År 2024 har det förflutit 100 år sedan Östra Finlands Nation grundades. Under dessa hundra år har nationen genomlevt såväl vågdalar som vågtoppar. Vågtopparna har alltid segrat. Därför kan nationen fira de hundra åren med pompa och ståt den 24 februari 2024 – ett magiskt datum 24022024!

Jubileet till ära kommer nationen att ge ut en 100-årshistorik. Planeringen och medelsanskaffningen är redan i full gång. I god tid tillsattes en arbetsgrupp bestående av representanter för de nationsaktiva, De äldres råd och Föreningen Wiborg. Ordförande är Otto Luukkanen (moc.liamgnull@nenakkuul.otto). De övriga medlemmarna är Emma Tuominen, Jessica Karlsson, Fredric Granberg, Charlotte Elf-Grandin, Paul Nouro och Ann Holm-Dellringer. Hela historikgruppen nås på adressen if.nfonull@kirotsih.


Historikprojektet tog ett stort kliv framåt
I slutet av år 2020 klarnade det vem som skulle få uppdraget att skriva nationens långa och ärorika historia. Historikgruppen har anlitat FM Eliel Kilpelä som författare av historiken. Han ansvarar för forsknings- och skrivarbetet, medan Tipos Ab står för produktions- och redaktionsarbetet samt den grafiska designen. Redaktör Anna Kujala från Tipos ansvarar för den dagliga projektstyrningen. Enligt tidsplanen ska manuset stå klart i slutet av år 2022, vilket betyder att historiken gott och väl hinner komma ut till jubileet år 2024.


Källmaterial efterlyses!

Om du har material som kan vara av intresse för historikarbetet och som du är beredd att låna ut, ta kontakt med historikredaktionen under den här våren. Intressanta dokument är till exempel gamla brev och dagböcker där nationen och nationslivet behandlas, sångböcker och sångblad från olika tidsåldrar, dikter och prosa skrivna på eller om nationen, teckningar och fotografier. Även andra saker med anknytning till nationen är av intresse,
till exempel gåvor från andra nationer och hederstecken (t.ex. nitar). Vänligen kontakta Eliel Kilpelä, tfn 040 594 6312 eller e-post: if.nfonull@nenoitkaderkirotsih, och berätta om ditt material.