ÖFN 100 år

ÖFN 100 – ett sekel av wiburgensisk anda

ÖFN 100 är nationens största projekt någonsin. Firandet av nationens 100 år inleds i februari 2023, på sillfrukosten efter nationens nittionionde årsfest. Därefter kommer olika mindre och större evenemang för att hylla nationens hundra år att arrangeras 1–3 gånger i månaden under ett års tid, ända fram till 100-årsfesten på Gamla studenthuset den 24.2.2024. Det kommer bland annat att ordnas sitzer med olika östfinska teman, resor till nationens vida rekryteringsområde, samt kulturella och idrottsliga evenemang, samtidigt som ÖFN 100-relaterade produkter kommer att införskaffas och säljas. För att hjälpa till med att marknadsföra detta ÖFN 100-projekt har en grafiker anställts. Målet är att så många som möjligt ska veta om att nationen fyller 100 år, att åtminstone alla nationsaktiva ska lära sig någonting om nationens historia samt att vi har det väldigt väldigt roligt.

Nationen har under våren 2022 tillsatt ett ÖFN 100-utskott som är ansvarig för att leda det ovan nämnda arbetet. Som utskottets ordförande fungerar Alexander Eriksson.

Nationen kommer 2023 därtill att ge ut en nyutgåva av sin sångbok. Arbetet med att förnya denna har inletts hösten 2022. Som sångboksutskottets ordförande fungerar Stefan Andersson.