ÖFN 100 – ett sekel av wiburgensisk anda

Festligheterna kulmineras om:
100
Dagar
00
Timmar
00
Minuter
00
Sekunder

ÖFN 100 är nationens största projekt någonsin. Firandet av nationens 100 år inleds i februari 2023, på sillfrukosten efter nationens nittionionde årsfest. Därefter kommer olika mindre och större evenemang för att hylla nationens hundra år att arrangeras 1–3 gånger i månaden under ett års tid, ända fram till 100-årsfesten på Gamla studenthuset den 24.2.2024. Det kommer bland annat att ordnas sitzer med olika östfinska teman, resor till nationens vida rekryteringsområde, samt kulturella och idrottsliga evenemang, samtidigt som ÖFN 100-relaterade produkter kommer att införskaffas och säljas. För att hjälpa till med att marknadsföra detta ÖFN 100-projekt har en grafiker anställts. Målet är att så många som möjligt ska veta om att nationen fyller 100 år, att åtminstone alla nationsaktiva ska lära sig någonting om nationens historia samt att vi har det väldigt väldigt roligt.

Nationen har under våren 2022 tillsatt ett ÖFN 100-utskott som är ansvarig för att leda det ovan nämnda arbetet. Som utskottets ordförande fungerar Alexander Eriksson.

Nationen kommer 2023 därtill att ge ut en nyutgåva av sin sångbok. Arbetet med att förnya denna har inletts hösten 2022. Som sångboksutskottets ordförande fungerar Stefan Andersson.

Vid frågor eller annat kan man kontakta styrelsen eller if.nfonull@001

Nationens 100-års historik kommer ut på hösten!

Efter ett flera år långt projekt kommer nationens historik ut på hösten! Mera info kommer inom kort!

Snapsvisetävlingen för sångboken!

Delta i jubileumssnapsvisetävlingen

ELLER

Tävlingen som inte fick heta Big Ass SnapsviseTävlingen

ELLER

tävlingen som inte fick heta XXYY

Östra Finlands Nation vid Helsingfors universitet (ÖFN) fyller hundra år 2024! Detta storslagna jubileum firas på många olika sätt och i samband med festligheterna ger nationen ut både en ny historik samt sångbok. Den nya sångboken kommer att innehålla en hel del nya och fräscha visor och en av dem kommer kanske rentav att vara skriven av ingen mindre än DIG!? ÖFN 100-projektet och dess sångboksutskott vill härmed förkunna att snapsvisetävlingen anno 2023 är öppnad!

Vem får delta?: Alla! Man behöver inte vara studerande och man får skicka in bidrag ensam eller i par eller grupp. Det är dessutom möjligt för olika föreningar och organisationer att skicka in bidrag å organisationens eller exempelvis organisationens styrelses vägnar.

När äger tävlingen rum?: Man får skicka in skriftliga bidrag 24.3.2023 – xx.yy.2023 (Eller ska det börja lite senare??). En final äger rum i maj efter att en tävlingsjury preliminärt tagit ställning till de inskickade bidragen.

Vad är reglerna: Snapsvisebidragen måste vara skapade av er själva, men får givetvis ha en bekant melodi. Denna melodi ska i så fall fogas till bidraget. Inga elakheter eller fula ord tillåts och bidrag som bedöms som osakliga diskvalificeras.

Bör något särskilt beaktas vid det musikaliska skapandet?: Äkta kultur ska såklart skapas genom fria händer, MEN det bör påpekas att tävlingsjuryn dock särskilt uppskattar bidrag som anknyter till ÖFN, siffran 100 och jubileum samt annat som ligger nära nations hundraårsjubileum. Humor och påhittighet ges alltid ett extra plus.

Hur koras vinnaren?: Enligt vad som nämnts ovan finns det en tävlingsjury som ser till att alla bidrag uppfyller kraven på god smak etc. I början av maj ordnas dock en omröstning som XXYY får delta i. Genom omröstningen avgörs finalisterna i tävlingen (???). Tävlingen är således demokratisk, men tävlingsjuryn förbehåller sig likväl rätten att i sista hand ta ställning till bidragen.

Vinnarbidraget och eventuellt något annat toppenbidrag tas med i den nya splitternya sångboken som ges ut i början av 2024! Vad väntar du på? Kom med i den skojigaste snapsvisetävlingen på 2020-talet!

ÖFN 100 Evenemang

Våren
  • Snapsvisetävling, inleds 24.3
  • Middag i maj då snapsvisetävlingen avslutas
  • FW och YngÄl vårfest 20.5
Sommar
  • Marsch
  • Resa till Vilmanstrand. Beertasting, museebesök och möjligen ”spåra äventyr”!
  • Åka med m/s J. L. RUNEBERG Tillsammans med FW!
  • Besök till BoGy Bibliotek
  • Östfinska Sommarfesten med WiO och Karjalainen!