Presentation

Östra Finlands Nation är en av de 15 studentnationer vid Helsingfors universitet. Nationerna i dag har sina rötter från 1600-talet då det första nationerna bildades vid Kungliga Akademin i Åbo (som senare flyttade till den nya huvudstaden och böt namn till Helsingfors universitet), och är idag de äldsta studentorganisationerna i hela Finland. Östra Finlands Nation är grundad 1924 då de svenskspråkiga studenterna gick ur den Wiborgska Nationen (Wiipurilainen Osakunta) och bildade en egen svenskspråkig nation.

Nationerna är tvärvetenskapliga studentorganisationer som för samman olika ämnens studerande med samma hembygdsbakgrund.  Alla nationer har egna rekryteringsområden och nationens medlemmar härstammar oftast från dessa delar av Finland.

ÖFN:s rekryteringsområde omfattar historisk hela östra Finland inklusive Viborg, men största delen av våra medlemmar kommer idag från Sibbo, Borgå, Lovisanejden samt Kotka. Även om nationen officiellt fungerar under Helsingfors universitet och Studentkåren vid Helsingfors universitet, kan även andra studerande gå med i nationen. Av våra medlemmar studerar de flesta vid Helsingfors universitet, Aalto Universitetet, Svenska Handelshögskolan och Arcada. Det är inte alltså ett krav att man talar östnyländska och studerar vid HU, utan alla som är intresserade av verksamheten och studerar i huvudstadsregionen kan gå med i nationen!

Nationens största rikedom är också den mångfalden som finns hos våra medlemmar. På ÖFN kan du hitta teknologer, humanister, medicinare,  naturvetare, hankeiter eller kadetter så omgivningen är garanterat tvärvetenskaplig och du får garanterat träffa helt nya människor!

Nypolen

Nationslokalen Nypolen finns i Nya Studenthusets A-trappas (Mannerheimvägen 5A) 4. våning. Som sambon har vi åbo Nation och åländska Studentföreningen i Helsingfors, som vi även delade lokal med då vi bodde under Kupolen i B-trappan. Dessutom använder Studentorganisationen vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan (StudOrg) lokalen som festurymme, Svenska Nationer och ämnesföreningar (SNäf), Akateeminen Pöytälätkäyhdistys och Akateeminen Viiniseura lokalen till sin verksamhet. Eftersom 4:e våningen har flera organisationer brukar där vara program nästan varje dag, och under veckosluten är det säkerligen någon som ordnar en fest eller sits, så ta en sväng upp till Nypolen och ha en oförglömlig kväll!

Program

Nationen erbjuder ett omväxlande program med allt från bowling, lasertag och matlagning till sitsar, baler och exkursioner. Följ vår e-postlista, Facebook och händelsekalendern så hålls du upp-to-date om vad som sker på ÖFN!

Medlemsförmåner

Förutom program erbjuds medlemmarna även förmåner som t.ex möjlighet att ansöka om stipendier samt bostdäer. Stipendierna lediganslås i början av året och delas ut på nationens årsfest i slutet av februari/början av mars, och bostadsansökningen sker främst under vårterminen.