E-postlistan

Om du av någon anledning inte ännu är med på ÖFN:s e-postlista kan du lätt gå med så hålls du uppdaterad om nationens verksamhet!

Gör såhär:

Skicka e-post till adressen if.iknislehnull@omodrojam, lämna subject-raden tom och skriv i textdelen: ”subscribe ofn-lista”. Meddelandet bör skickas från den e-postadress som man vill ha med på listan. Om man vill ta bort sig från listan gör man samma sak, men istället för att skriva ”subscribe ofn-lista”, skriver man ”unsubscribe ofn-lista”

Notera att listan är modererad. Ifall du vill informera nationsmedlemmar om något (t.ex. evenemang) bör du vara i kontakt med infochefen.

Yngre-äldre medlemmars lista

Är du intresserad av yngre-äldre (YngÄl) medlemsverksamhet? Gör som i instruktionerna ovan men använd kommandot ”subscribe ofn-yngal”.

Äldre medlemmars lista

Är du intresserad av äldre medlemsverksamhet? Gör som i instruktionerna ovan men använd kommandot ”subscribe ofn-aldre”.

Vill du sluta prenumerera på någon lista?

Skicka mail till if.iknislehnull@omodrojam, lämna subject-raden tom och skriv i textdelen ”unsubscribe ofn-xxx” där xxx är namnet på den listan du vill gå bort från (t.ex. ofn-lista)