Fotoinfo

Det kommer befinna sig fotografer på årsfesten.

Bilder som tas under årsfesten kommer att publiceras på nationens Bildgalleri. Bilderna kan även användas på nationens sociala medier och i nationens tidning Paprikan.

Fotograferna presenteras på plats för årsfestdeltagarna. Ifall du önskar att inte bli fotograferad ber vi dig att meddela det till fotograferna personligen. Du kan när som helst under kvällen meddela att du inte vill bli fotograferad eller att bilderna inte får publiceras.

Då bilderna publicerats på nationens bildgalleri kan du alltid ta kontakt med styrelsen (if.nfonull@nesleryts) och begära att bilder där du är identifierbar tas ned.

Årsfesten sker i samarbete med:

10% rabatt för studerande