Styrelsen

Nationens styrelse är de som har koll på allt som händer på nationen och leder den dagliga verksamheten. Styrelsen väljs för ett kalenderår i taget på nationsmötet i november, och består av en styrelseordförande samt sex styrelsemedlemmar med egna ansvarsområden. Om det är något du undrar över gällande nationen är det bara att kontakta lämplig person, är du osäker om vem du ska kontakta kan du alltid skicka mail till styrelseordförande, som borde ha koll på det flesta saker. Om du vill skicka mail åt hela styrelsen når du dem lättast på adressen if.nfonull@esleryts.

Styrelsen 2023

Ordförande
Ina Mickos
if.nfonull@ednarofdro

Sekreterare
Sofia Lindholm
if.nfonull@erareterkes

Skattmästare
Rebecka Björkell
if.nfonull@eratsamttaks

Programchef
Tatjana Nordman
if.nfonull@margorp

Informationscheft
Mathilda Lindblom
if.nfonull@ofni

Värdinna
Molly Grönholm
if.nfonull@annidrav

Rekrytering
Vera Örså
if.nfonull@gniretyrkeR

Kurator
Emilia Henttonen
if.nfonull@q

Photo: Emma Reijonen