Styrelsen

Nationens styrelse är de som har koll på allt som händer på nationen och leder den dagliga verksamheten. Styrelsen väljs för ett kalenderår i taget på nationsmötet i november, och består av en styrelseordförande samt sex styrelsemedlemmar med egna ansvarsområden. Om det är något du undrar över gällande nationen är det bara att kontakta lämplig person, är du osäker om vem du ska kontakta kan du alltid skicka mail till styrelseordförande, som borde ha koll på det flesta saker. Om du vill skicka mail åt hela styrelsen når du dem lättast på adressen if.nfonull@esleryts.

Styrelsen 2024

Ordförande
Sofia Lindholm
if.nfonull@ednarofdro

Sekreterare
Alva Jonasson
if.nfonull@erareterkes

Skattmästare
Rebecka Björkell
if.nfonull@eratsamttaks

Programchef
Molly Grönholm
if.nfonull@margorp

Informations- och rekryteringschef
Vera Örså
if.nfonull@ofni

Värdinna
Santeri Kosunen
if.nfonull@annidrav

Kurator
Alex Thilman
if.nfonull@q

Photo: Emma Reijonen