Bli medlem

Kom med i Öffen!

Vårt rekryteringsområde är Sibbo, Borgå, Lovisa och Kotka, men studerande från andra orter är också givetvis välkomna! Även om vi officiellt fungerar under Studentkåren vid Helsingfors universitet är alla högskolestuderanden i huvudstadsregionen välkomna att gå med i vår nation! Av våra medlemmar studerar ungefär hälften vid Aalto-universitetet, Arcada och Svenska Handelshögskolan så på ÖFN får du garanterat träffa någon som studerar något helt annat än du!

För att gå med i nationen ska du göra följande:

  1. Betala medlemsavgiften 12 euro till ÖFN:s konto Aktia FI3840551150002479, använd referensnummer 20161 och skriv ditt namn i meddelanderutan.
    • Du kan även betala medlemsavgiften i samband med Helsingfors universitets studentkårsavgift.
  2. Kom till vår nationslokal i Nya Studenthuset (Mannerheimvägen 5A) och skriv in dig i nationen. På hösten, de första veckorna i september, ordnar vi inskrivningskvällar där vi tar emot nya gulisar. Glöm inte att ta med kvitto på att du betalat medlemsavgiften! Du får då skriva in dig i nationen och dessutom får du mera information om vår verksamhet. Man kan skriva in sig när som helst under året! Kom på plats då vi har något program eller kontakta vår rekryteringsansvarig!

OBS! Du är inte officiellt medlem innan har betalat medlemsavgiften, kommit personligen till nationen och fyllt i en medlemansökan och skrivit in dig i vår medlemsmatrikel! För att få ett medlemsintyg för t.ex. bostadsansökningar måste du ha både betalat medlemsavgiften samt skrivit in dig i nationen!

Notera att man kan vara medlem endast i en nation vid Helsingfors universitet! Om du vill byta nation måste du först skriva dig ut från den gamla nationen.

Vid frågor, kontakta rekryteringsansvarig på if.nfonull@gniretyrker. Nationens styrelse når du på if.nfonull@esleryts

Gör din studietid till ett minne för livet, gå med i Öffen!