Nationen

Besöksadress

Mannerheimvägen 5A, 4. våningen
00100 Helsingfors

Postadress

Östra Finlands Nation
Mannerheimvägen 5A
00100 Helsingfors

Styrelsen och funktionärer

Bankförbindelse

IBAN: FI38 4055 1150 0024 79
BIC: HELSFIHH

FO-nummer

1833669-6