Bostäder

Svenska Studenters Bostadsstiftelse (SSBS) grundades 1966 av Nylands Nation, Vasa Nation, Östra Finlands Nation och Åbo Nation.

Genom SSBS kan du som nationsmedlem hitta förmånligt boende på Rautalampivägen 5 i Vallgård, i HOAS bostäder på SSBS tomt Kilobranten 10 i Kilo (Hoas114), i Majstrandens och Majparkens studentbostäder i Arabiastranden och Byholmen, i det nya Kvarteret Victoria på Busholmen, och om några år även i ett nytt studentbostadshus på Rautalampivägen 3 i Vallgård.

Bostäderna på Rautalampivägen 5 administreras direkt av stiftelsens ombudsman. Ordinarie ansökningstid till dessa är mars månad årligen. Övriga bostäder har separata ansökningsförfaranden.

Bostadsutdelningsprinciper

Varje medlem i ÖFN har rätt att söka en SSBS-bostad. Ansökningar till nationens bostäder rangordnas främst på basis av nationsaktivitet, nuvarande bostadsbehov samt ekonomisk situation. Du hittar poängsättningen för ansökningar här!

Även nyblivna studenter kan söka bostad från ÖFN. Då gäller det att skriva in dej som extra medlem i nationen (kan göras före att du har en studieplats), men bostad ges givetvis endast åt sådana som får en studieplats. Kontakta bostadssekreteraren för mera information.

De olika ansökningsmålen har egna ansökningstider under våren i mars-maj samt egna ansöknigsförfarande (varje ansökningsmål kräver egen ansökan!). Kolla bostädernas egna ansökningsprinciper nedan och från respektive hemsida. Man kan också ansöka bostad utanför ordinarie ansökningsperiod, men ens ansökan placeras då i kö efter de ansökningar som inkommit under ansökningsperioden. Lönar sig ändå alltid att genast sätta in en ansökan ifall du vet att du behöver en bostad!

Har du frågor gällande hur man söker bostäder? Ta då kontakt med nationens bostadssekreterare på epostadressen if.nfonull@datsob.

OBS! Medlemsintyg för bostadsansökningar ges av nationens styrelse, du får det från styrelsen om du kommer till nationslokalen då nationen har något program. Kontakta if.nfonull@esleryts vid frågor gällande medlemsintyg.

Bostäderna

Rautalampivägen 5, Vallgård

SSBS äger (tillsammans med Hämäläis-Osakunta och Savolainen Osakunta) FAb Rautalampivägen 5 (KOy Rautalammintie 5) i Vallgård i Helsingfors, varifrån man med buss eller spårvagn snabbt och lätt når t.ex. centrum. Trevåningshuset är byggt 1969 och grundrenoverat 1998. Bostäderna är i gott skick.

Bostäderna på Rautalampivägen söks direkt av SSBS. Ordinarie ansökningstid är mars månad. Ansökan kan dock också inlämnas på kölista efter ordinarie ansökningstid. Besök http://ssbs.fi/ för mera information om ansökningsförfaranden till Rautalampivägen 5.

Studentbostäderna vid Majstranden, Arabia

SSBS är delägare i Studentbostäderna vid Majstranden (FAb Majstranden på Jan-Magnus Janssons plats och Romgatan, Arabiastranden, som i sin tur äger FAb Majparken på Byholmsgränden, Byholmen) i Helsingfors. Medlemmar i ÖFN har egna kölistor till bostäderna via SSBS.

Bostäderna söks via bolagets eget ansökningsförfarande (se hemsidan). Ordinarie ansökningstid ca 1 månad på våren årligen; följ med Majstrandens egen information för exakta datum. Ansökningar tas emot på kölista även efter ordinarie ansökningstid.

Studentbostäderna i Kvarteret Victoria, Busholmen

Stiftelsen är (tillsammans med Teknologföreningen och Vasa nation) delägare i FAb Victoria 4, som bygger studentbostäder som en del av det större projektet Kvarteret Victoria på Busholmen i Helsingfors.

Bostäderna blev inflyttningsklara i September 2016. Bostäderna söks via bolagets eget ansökningssystem.

Kilobranten 10, Kilo

SSBS äger en tomt i Esbo, vilken sedan 1974 är arrenderad till Helsingforsregionens Studentbostadsstiftelse (HOAS), som byggt studentbostäder på tomten (Hoas114). Bostäderna är belägna nära Kilo station, varifrån man smidigt och snabbt med lokaltåg når Helsingfors centrum.

Medlemmar i de svenska nationerna och/eller med svenska som modersmål har företräde till bostäderna i fråga via SSBS. Bostäderna söks via HOAS eget ansökningsförfarande. Du bör i ansökan uttryckligen nämna ditt nationsmedlemskap och/eller modersmål och hänvisa till samarbetet mellan SSBS och HOAS avseende Hoas114.