Stipendier

Östra Finlands Nation delar årligen ut stipendier från nationens egen stipendiefond. Stipendierna utdelas enligt följande paragrafer ur stipendiefondens stadgar:

  • § 1 Ur Östra Finlands Nations stipendiefond utdelas stipendier för studie- och forskningsändamål åt medlemmar av nationen. Medlemmarnas insatser för nationen bör beaktas vid stipendieutdelningen.
  • § 2 Fondens förvaltning är anförtrodd dess styrelse, som består av De äldres råd samt två ordinarie medlemmar av nationen, vilka utses för ett verksamhetsår på valmötet.

Resten av stadgarna finns tillhanda på nationens kansli.

Stipendierna lediganslås under januari månad och delas ut i samband med nationens årsfest i februari. Om lediganslående av stipendierna meddelas per e-post till nationens e-postlista och på hemsidan. Ansökningen bör vara officiell: ur ansökan skall framgå för vilket ändamål stipendiet söks, hur stort belopp man ansöker om samt en redogörelse över studie- och nationsmeriter.

Den som anhåller ett stipendium bör redogöra för stipendiefonden för vilket ändamål pengarna har använts. Redogörelsen bör vara en fullständig redogörelse på en sida (A4). Kurator kontaktar stipendiaterna närmare beträffande redogörelsen.

Vid frågor angående stipendier, kontakta stipendiefondens sekreterare kurator Otto Luukkanen (if.nfonull@q)

 

Stipendieansökningar 2017

Styrelsen för Östra Finlands Nations stipendiefond har lediganslagit nationens stipendier för år 2017. Fullständig ansökan med ansökningsformulär, studieregisterutdrag samt ansökningsbrev ska lämnas in till nationens kurator senast torsdagen 26.1.2017 kl. 18.00. Se noggrannare instruktioner nedan gällande ansökan.

Ansökningsinstruktioner 2017

Ansökningsformulär

Exempel på ifylld ansökningsformulär

Uppdatering: Stipendierna för år 2017 utdelas på årsfestens solenna akt, lördagen 25 februari kl 16.30! (det ordnas alltså ingen skild stipendiemiddag)