Stipendier

Stipendieansökningar 2024

Ansökningsinstruktioner för Östra Finlands Nations stipendier 2024
Styrelsen för Östra Finlands Nations stipendiefond har lediganslagit nationens stipendier för år 2024.
Östra Finlands Nation delar årligen ut stipendier från nationens egen stipendiefond. Stipendierna
utdelas enligt följande paragrafer ur stipendiefondens stadgar:
”§ 1 Ur Östra Finlands Nations stipendiefond utdelas stipendier för studie- och forskningsändamål åt
medlemmar av nationen. Medlemmarnas insatser för nationen bör beaktas vid
stipendieutdelningen”-

Ansökning sker genom att inom utsedd tid till nationens kurator lämna in en ansökan bestående av
1. ansökningsformulär,
2. studieprestationsutdrag,
3. samt ett fritt formulerat skriftligt ansökningsbrev.

 

För studieprestationsutdrag räcker det med en version utprintad från t.ex. Sisu . I ansökningsbrevet
skall du presentera dig själv och varför du söker stipendium. Om du t.ex. söker för något specifikt
ändamål skall det beskrivas i ansökan. Om du vill att speciella omständigheter eller en förändrad
livssituation tas i beaktande skall du också redogöra för det i din ansökan (bifoga vid behov extra
bilagor). Du kan nämna en specifik summa du söker om, men stipendiefonden förbehåller sig rätten
att justera summan. Maximal längd på ansökan är 500 ord. Ju bättre du motiverar din ansökan,
desto större chans har du att bli beviljad ett stipendium.
Fullständig ansökan med ansökningsformulär, studieregisterutdrag samt ansökningsbrev skall
lämnas in till nationens kurator senast onsdagen 31.1.2024 kl. 23.59.

Ansökan samt bilagor kan lämnas in per e-post med elektronisk underskrift till if.nfonull@q.
Man kan också lämna in ansökan personligen till kurator eller per post till adressen:
Östra Finlands Nation
Kurator
Mannerheimvägen 5B
00100 Helsingfors

Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas inte.
Stipendierna delas ut i samband med nationens årsmöte.

Vid frågor kontakta stipendiefondens sekreterare, kurator Alex Thilman på if.nfonull@q eller
0504361963