Stipendier

Östra Finlands Nation delar årligen ut stipendier från nationens egen stipendiefond. Stipendierna utdelas enligt följande paragrafer ur stipendiefondens stadgar:

  • § 1 Ur Östra Finlands Nations stipendiefond utdelas stipendier för studie- och forskningsändamål åt medlemmar av nationen. Medlemmarnas insatser för nationen bör beaktas vid stipendieutdelningen.
  • § 2 Fondens förvaltning är anförtrodd dess styrelse, som består av De äldres råd samt två ordinarie medlemmar av nationen, vilka utses för ett verksamhetsår på valmötet.

Resten av stadgarna finns tillhanda på nationens kansli.

Stipendierna lediganslås under januari månad och delas ut i samband med nationens årsfest i februari. Om ledigansagning av stipendierna meddelas per e-post till nationens e-postlista och på hemsidan. Ansökningen skall följa ansökningsintsrutkionerna; ur ansökan skall framgå för vilket ändamål stipendiet söks, hur stort belopp man ansöker om samt en redogörelse över studie- och nationsmeriter.

Den som anhåller ett stipendium bör redogöra för stipendiefonden för vilket ändamål pengarna har använts. Redogörelsen bör vara en fullständig redogörelse på en sida (A4). Kurator kontaktar stipendiaterna närmare beträffande redogörelsen.

Vid frågor angående stipendier, kontakta stipendiefondens sekreterare kurator Emilia Sundholm (if.nfonull@q)

Stipendieansökningar 2022

Styrelsen för Östra Finlands Nations stipendiefond har lediganslagit nationens stipendier för år 2022. Fullständig ansökan med ansökningsformulär, studieregisterutdrag samt ansökningsbrev ska lämnas in till nationens kurator senast söndagen 30.1.2022 kl. 23.59. Se noggrannare instruktioner nedan gällande ansökan.

Ansökningsinstruktioner 2022

Ansökningsformulär

Exempel på ifyllt ansökningsformulär