Hedersbetygelser

För att visa sin uppskattning till välförtjänta nationsmedlemmar kan nationen dela ut olika hedersbetygelser som ett tack för ett välgjort arbete. Om nationen officiella hedersbetygelser bestäms i nationens stadgar och insigniestadgar.

Hedersledamot

Till hedersledamot kan nationen kalla person som tillhört Östra Finlands Nation och särskilt gjort sig förtjänt av nationens förtroende eller person som ej tillhört nationen, men som nationen vill visa sin uppskattning.

Hedersledamotskap är nationens högsta hedersbetygelse och utdelas främst i samband med jubileum för exceptionella nations- och/eller medborgerliga insatser.

Hedersledamöter samt inspektorer bär det stora 60mm breda nationsbandet.

Förslag om kallande av hedersledamot bör göras vid nationsmötet i en av minst tio nationsmedlemmar undertecknad skrivelse. Förslaget behandlas vid följande möte och bör godkännas med tre fjärdedelars röstmajoritet för att föranleda vidare åtgärder.

Hederstecken

”Nationens hederstecken kan tilldelas mycket förtjänta personer inom nationen, som innehaft en funktionärs- eller styrelsepost och som har haft en aktiv och synlig roll i nationen. Hederstecknet kan av särskilda skäl även tilldelas en person som gjort sig speciellt förtjänt av nationens uppskattning, men som inte uppfyller ovannämnda krav.”

Hederstecken är nationens näst-högsta utmärkelse efter Hedersledamotskap och i vanliga fall tilldelas högst ett hederstecken per år. Hederstecknet består av en gyllene cirkelformad pins med Viborgs grundare Tyrgil Knutssons motiv och bärs på det hellånga nationsbandet. Hederstecknet är instiftat år 2014. Hederstecknet utdelas på årsfesten av inspektor.

Verksamhetsmötet fattar beslut om beviljande utgående från den beredande kommitténs förslag. Hederstecknet kan utdelas årligen, men endast av synnerligen vägande skäl kan fler än ett hederstecken utdelas under samma år. Hederstecknet utdelas på årsfesten av inspektor. Hederstecknet kan bäras till högtidsdräkt, mörk kostym eller kavaj mitt på det hellånga nationsbandet. Den beredande kommittén består av stipendiefondens styrelse. Kommittén tar emot förslag på mottagare av hederstecken i form av en skrivelse som är undertecknad av minst tio nations- och/eller äldre medlemmar. Förslagen skall finnas kommittén till handa senast vid årsskiftet.

Förtjänsttecknet ’Niten’

”Nationens förtjänsttecken, Niten, tilldelas personer som jobbat nitiskt för nationen. Niten kan erhållas tidigast efter fyra aktiva terminer inom nationen.”

Förtjänsttecken ges vanligen åt nationsmedlemmar som gjort sig särskilt förtjänt genom mångårigt arbete för nationen och/eller skött sin uppgift mycket bra. Förtjänsttecknet Niten har funnits med som en inofficiell hedersbetygelse sedan 70-talet då dåvarande kurator ville visa sin uppskattning åt nationsmedlemmar som gjort bra ifrån sig. Tidigare utdelades tecknet sporadiskt på kuratorns initiativ då det fanns skäl för det, och kuratorn tillverkade även tecknet själv vilket gjorde att dess utseende varierade. I samband med att de nya insigniestadgarna skapades så blev Niten år 2014 en officiell hedersbetygelse och fick fastställda utdelningsprinciper och standardiserat utseende.Förtjänsttecknet består av en silverfärgad cirkelformad pins med Tyrgil Knutsson motiv och bärs på det hellånga nationsbandet.

Niten kan erhållas tidigast efter fyra aktiva terminer inom nationen. Enskilda nationsmedlemmar och äldre medlemmar kan föreslå personer genom att överräcka en motiverad skrivelse till kurator, som fattar beslut om beviljande av Niten. Högst tre förtjänsttecken utdelas per år. Niten delas ut på årsfesten av kurator.

Övriga utmärkelser

Årets Ängel

Till Årets Ängel utses vanligen en yngre nationsmedlem som varit en god kamrat till alla nationsmedlemmar och som hjälpt till på nationen då det behövts. Ängeln kännetecknas av hjälpsamhet och snällhet och behöver nödvändigtvis inte vara någon med stora förtroendeuppdrag eller någon som gör mycket ljud av sig. Årets Ängel har traditionellt utsetts av föregående års ängel i samband med nationens sillfrukost. I samband med detta har också det ökända priset ”Årets Åsna” utdelats till en välförtjänt nationsmedlem.

Premiet för Främjande av Vänskap Över Vårt Vida Förenande Vatten

Premiet tilldelas ”den Wiburgens som på bästa sätt aktivt deltagit i och väl främjat resandet och vänskapliga utbytet mellan Västmanlands-Dala nation i Uppsala och ÖFN i Helsingfors.” Priset instiftades på ÖFN:s årsfest 2012 av V-dala nations senior, nuvarande hedersmedlem, Anna-Pia Norman-Wahlund, då hon ville hedra den långvariga vänskapen och goda relationerna nationerna har sinsemellan. Priset består av en professionellt guidad tur av Uppsalas sevärdheter.

Årets Kupolare

Till Årets Kupolare utses en medlem från ÖFN, ÅN eller ÅSFH som med sina handlingar främjat trivsel och samarbete på nationslokalen. Årets Kupolare väljs genom allmän röstning bland ÖFN:s, ÅN:s och ÅSFH:s medlemmar och vinnaren utses vid Nypolens Julfest.