Nationens historia

Östra Finlands Nation vid Helsingfors Universitet – En kort historik

Östra Finlands Nation har sina rötter i Natio Viburgenses, som grundades 1653 vid Kungliga Akademin i Åbo (som senare blev Helsingfors universitet) . Som en självständig nation har Östra Finlands Nation existerat sedan 1924, då de svenskspråkiga Viborgska studenterna konstaterar att nationen blivit för finskspråkig och grundar en egen svenskspråkig nation. Samtidigt är det flera nationer som splittras på språklig grund. Wiborgs Nation blir helt finskspråkig och förblir som Wiipurilainen Osakunta, medan den nya svenskspråkiga nationen blir att heta Östra Finlands Nation. Kontakterna till den finskspråkiga nationen förblir dock goda.

Innan krigsåren var Viborg centrum för nationens rekrytering. Genom åren har nationens rekrytering förflyttat sig västerut, och idag är det östra Nyland (Sibbo, Borgå, Lovisanejden) samt Kymmenedalen (Pyttis, Kotka) som är hemorten för största delen av våra medlemmar. Nationens officiella upptagningsområde innefattar även de huvudsakligen finska kommunerna i landskapen i Södra Savolax, Norra Savolax, Södra Karelen samt Norra Karelen. Trots att det är idag få nationsmedlemmar som har Viborgsbakgrund så förvaltar Östra Finlands Nation stolt det Viborgska arvet med de traditioner och seder det för med sig. Nationens medlemmar kallas wiburgenser och Viborgska W:et används som vårt vapen och logo. De nya medlemmarna svär trohet till Viborgs grundare Tyrgil Knutsson vid intagningsceremonin varje hörst, och moderstaden besöks med några års mellanrum. Medlemmarna är till största del studerande vid Helsingfors universitet, men närmare hälften kommer från Hanken, Aalto-universitetet och yrkeshögskolan Arcada.

Nationens lokal har funnits i Nya Studenthuset sedan år 1951. Efter att ha först bott i husets C-trappa, flyttade nationen år 1972 till B-trappans lokal ”Kupolen”, som sedan tidigare bebotts av Åbo Nation. De två nationerna har sedan dess stått mycket nära varandra. Denna lokal fungerade som ett hem för Wiburgenserna i nästan 40 år fram till 2010, då nationen tvingades att flytta till Nya Studenthusets A-trappa in i det som tidigare var Varsinaissuomalainen Osakuntas utrymmen på fjärde våningen. Nya lokalen fick namnet Nypolen, och har blivit hemmet för en ny generation av wiburgenser.

Av nationens historia kan även nämnas 90-talet, då nationen drabbades av en stark medlemsbrist och nationens fortsatta existens var ifrågasatt. I början av 2000-talet skedde som tur en förändring, och åren 2004-2005 fick nationen massor av nya medlemmar tack vare en enorm satsning av dåvarande aktiva. Medlemsantalet har ökat stadigt sedan dess och nationen består idag av nästan 200 nationsmedlemmar.

Idag är Östra Finlands Nation en mycket aktiv nation med mångsidig verksamhet. Varje torsdag samlas wiburgenserna på Nypolen till programkväll, och större evenemang ordnas flera gånger i månaden, ofta tillsammans med våra sambon Åbo Nation och Åländska Studentföreningen. Nationen har ett gott rykte i studentvärlden, inte bara för de högt uppskattade efterfesterna men också för den positiva och samarbetsvilliga mentalitet där hittas. Viborg beskrevs ibland som Finlands ”mest internationella stad”, var det allmänt talades finska, svenska, tyska och ryska, och stadens invånare präglades av en tolerant och mångkulturell livssyn. Dessa seder har blivit kvar på nationen, även om det är få nationsmedlemmar som idag har en koppling till Viborg. Denna Viborgsanda passar egentligen bra ihop med östnylänningar – vi är vana med en blandning av statskultur och landsbyggd. På Östra Finlands Nation fäster vi lite uppmärksamhet i vad en persons hemort är, vilken dialekt eller vilket språk den talar eller vad deras utbildning är – huvudsaken är ett intresse för nationens verksamhet. Varje år är det flera gulisar (nya medlemmar) som kommenterar att de gick med i nationen eftersom de blev så väl mottagna, även fast de inte kände någon.