Dokument

Här hittar du nationens styrdokument, protokoll, planer och andra dokument gällande nationens verksamhet.

Nationens styrdokument

Nationens stadgar

Nationens arbetsordningar

Ekonomistadga

Nationens insigniestadgar

Poängsättning vid bostadsansökan

Stipendiefond stadgar

Östfinska Delegationens stadgar

Nationens strategi 2017-2020

Miljöplan & jämlikhetsplan

Principer för en säker föreningslokal

Ordningsregler för nationslokalen

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2019

Mötesprotokoll

Nationsmöten

Protokoll från samtliga styrelsemöten fås på begäran av styrelsen samt hittas bakom länken i infobrevet.