Funktionärer och utskott

Funktionärer 2017

Inspektor

professor Kai Nordlund
040 556 2806
if.nfonull@rotkepsni

Kurator

med. kand. Rasmus Olander
050 500 3909
if.nfonull@qDirector cantus

Jannika Kuhlefelt

if.nfonull@eradelgnas

Klubbhövding

Marcus Höglund

if.nfonull@gnidvohbbulk

Lokalintendent

Kim Wiik

if.nfonull@tnednetnilakol

Kulturansvarig

Antonia Westerholm

if.nfonull@giravsnarutluk

Idrottsansvarig

Viola Mickos

if.nfonull@giravsnasttordi

Chefredaktör

Rebecca Nordman

if.nfonull@rotkaderfehc

Historiograf

Jessica Karlsson

if.nfonull@fargoirotsih

Fanbärare

Jenny Skoglund

if.nfonull@erarabnaf

Årsfestmarskalk

Wilhelm Mansén

if.nfonull@klaksram

Webmaster

Oscar Henriksson

if.nfonull@retsambew

Miljöansvarig

Kim Wiik

if.nfonull@giravsnaojlim

YngÄl-ansvarig

Henri Lohilahti

if.nfonull@giravsnalagny

Jämlikhetsansvarig

Jenny Skoglund

if.nfonull@kilmaj

Nationsfotograf

Max Kivivuori

if.nfonull@fargotofsnoitan

Bostadssekreterare

Elmer Tuominen

if.nfonull@datsob

Studiepolitisk sekreterare

Jenny Skoglund

if.nfonull@lopeiduts

Representanter i stipendiefondens styrelse

Jessica Karlsson, Filip Granberg

Representant i SSBS förvaltningsråd

Elmer Tuominen(2015-2017)

 Representanter i Östfinska delegationen

Emilia Sundholm, Mikko Hietanen

 Verksamhetsgranskare

Katja Flittner, Johan Björkell

 Verksamhetsgranskares suppleanter

Albert Andersson, Fredric Granberg

Utskott 2017

Programutskottet

 • Mikko Hietanen – Programchef
 • Viola Mickos – Idrottsansvarig
 • Antonia Westerholm – Kulturansvarig
 • Jenny Skoglund
 • Katarina Söderström
 • Ronja Hotakainen
 • Tobias Lillqvist
 • Kajsa Henriksson
 • Natalie Karlsson
 • Robin Westerholm

Värdinneriet

 • Joanna Weckman – Värdinna
 • Kajsa Henriksson
 • Oscar Henriksson
 • Katarina Söderström
 • Silja Virtanen
 • Nattalie Karlsson
 • Robin Westerholm
 • Sonja Still
 • Adriana Forsbäck

Yngre-Äldremedlemsutskottet

 • Henri Lohilahti – YngÄlansvarig
 • Charlotte Elf
 • Katarina Aalto
 • Jessica Karlsson
 • Hanna Othman
 • Katja Flittner

Klubbmästeriet

 • Marcus Höglund – Klubbhövding
 • Oscar Henriksson
 • Kim Lindfors
 • Ronja Hotakainen
 • Silja Virtanen
 • Kajsa Henriksson
 • Viggo Palmén
 • Robert Andersson
 • Robin Westerholm

Rekryteringsutskottet

 • Viktor Olander – Rekryteringsansvarig
 • Emilia Sundholm
 • Viivi Mickos
 • Anton Lassas
 • Gustaf Antman
 • Jonne Granqvist

Dokumentationsutskottet

 • Max Kivivuori – Nationsfotograf
 • Jenny Skoglund
 • Oscar Henriksson

Paprikaredaktionen

 • Rebecca Nordman – Chefredaktör
 • Jessica Karlsson
 • Katarina Söderström

Sångledarutskottet

 • Jannika Kuhlefelt – Sångledare
 • Jessica Karlsson
 • Emilia Sundholm
 • Oscar Henriksson
 • Katarina Söderström
 • Viktor Olander
 • Jonne Granqvist

Webutskottet

 • Oscar Henriksson – Webmaster

Ordningsutskottet

 • Rasmus Olander – Kurator
 • Emilia Sundholm – Styrelseordförande
 • Laura Lehtola – Sekreterare
 • Kim Wiik – Lokalintendent
 • Elmer Tuominen
 • Oscar Henriksson

Utvecklingsutskottet

 • Rasmus Olander – Kurator
 • Jenny Skoglund (2017-2018)
 • Filip Granberg (2017-2018)
 • Fredric Granberg (2017-2018)
 • Oscar Henriksson (2017-2018)
 • Elmer Tuominen (2017-2018)
 • Joakim Weckman (2016-2017)
 • Albert Andersson (2016-2017)
 • Jessica Karlsson (2016-2017)
 • Sara Sandström (2016-2017)
 • Hanna Othman (2016-2017)

De Äldres Råd

 • Kai Nordlund – Inspektor
 • Rasmus Olander – Kurator
 • Sonja Parkkamäki-Kotakallio (2015-2017)
 • Paul Nouro (2015-2017)
 • Ann Holm-Dellringer (2015-2017)
 • Henrik Diesen (2015-2017)
 • Alexander Grandin, suppleant (2015-2017)
 • Emilia Nordlund, suppleant (2015-2017)