Funktionärer och utskott

 

Funktionärer 2020

Inspektor

professor Kai Nordlund
040 556 2806
if.nfonull@rotkepsni

Kurator

hum.kand. Jessica Karlsson
040 544 77031
if.nfonull@qDirector cantus

Linnea Lindfors

if.nfonull@eradelgnas

Vice director cantus

if.nfonull@eradelgnas

Klubbhövding

Otto Lindblom

if.nfonull@gnidvohbbulk

Lokalintendent

Antonia Westerholm

if.nfonull@tnednetnilakol

Kulturansvarig

Mikael Westerlund

if.nfonull@giravsnarutluk

Idrottsansvarig

Linda Helenius och Tobias Lillqvist

if.nfonull@giravsnasttordi

Chefredaktör

Antonia Westerholm

if.nfonull@rotkaderfehc

Historiograf

Mikko Hietanen

if.nfonull@fargoirotsih

Fanbärare

Oliver Flinck

if.nfonull@erarabnaf

Årsfestmarskalk

Rasmus Englund och Peter Nybergh

if.nfonull@klaksram

Webmaster

Peter Nybergh

if.nfonull@retsambew

Miljöansvarig

 Otto Lindblom

if.nfonull@giravsnaojlim

YngÄl-ansvarig

Emilia Sundholm

if.nfonull@giravsnalagny

Jämlikhetsansvarig

Katarina Sikow

if.nfonull@kilmaj

Nationsfotograf

Elin Rosendal

if.nfonull@fargotofsnoitan

Bostadssekreterare

Elmer Tuominen

if.nfonull@datsob

Studiepolitisk sekreterare

Katarina Sikow

if.nfonull@lopeiduts

Representanter i stipendiefondens styrelse

Otto Lindblom och Jonne Granqvist

Representant i SSBS förvaltningsråd

Elmer Tuominen (2018-2020)
Wille Mansén (2018-2020)

Medlem i SSBS styrelse

Jenny Skoglund och Jonne Granqvist

Medlem i Nationernas samdelegations styrelse

Emilia Sundholm

Representanter i Östfinska delegationen

Antonia Westerholm och Elin Rosendal

Verksamhetsgranskare

Katja Flittner och Johan Björkell

Verksamhetsgranskares suppleanter

Albert Andersson och Fredric Granberg

Uthyrningsansvarig

Siri Sundlöf

if.nfonull@gninryhtu

 

Utskott 2020

Programutskottet

 • Matilda Lindblom – Programchef
 • Elin Rosendal
 • Linnea Lindfors
 • Annika Hansson
 • Karolina Lindfors

Värdinneriet

 • Stefan Andersson – Värdinna
 • Alex Thilman
 • Elin Rosendal

Yngre-Äldremedlemsutskottet

 • Emilia Sundholm- YngÄlansvarig

Klubbmästeriet

 • Otto Lindblom – Klubbhövding

Rekryteringsutskottet

 • Topias Kosunen – Rekryteringsansvarig
 • Annika Hansson
 • Emilia Kyttälä
 • Linnea Lindfors
 • Karolina Lindfors
 • Ina Mickos

Dokumentationsutskottet

 • Elin Rosendal – Nationsfotograf

Paprikaredaktionen

 • Antonia Westerholm – Chefredaktör

Sångledarutskottet

 • Linnea Lindfors – Sångledare
 • Elin Rosendal
 • Ina Mickos

Webutskottet

 • Peter Nybergh – Webmaster

Ordningsutskottet

 • Jessica Karlsson – Kurator
 • Otto Lindblom
 • Oscar Henriksson

Utvecklingsutskottet

 • Jessica Karlsson – Kurator
 • Peter Nybergh (2019-2020)
 • Sebastian Henriksson (2019-2020)
 • Jenny Skoglund (2020-2021)
 • Albert Andersson (2020-2021)
 • Jonne Granqvist (2020-2021)
 • Emilia Sundholm (2020-2021)
 • Katarina Sikow (2020-2021)

De Äldres Råd

 • Kai Nordlund – Inspektor
 • Jessica Karlsson – Kurator
 • Paul Nouro (2018-2020)
 • Ann Holm-Dellringer (2018-2020)
 • Annette Tallberg (2018-2020)
 • Jan Sandström (2018-2020)
 • Alexander Grandin, suppleant (2018-2020)
 • Emilia Nordlund, suppleant (2018-2020)