Funktionärer och utskott

Funktionärer 2024

Inspektor

Professor Kai Nordlund
040 556 2806
if.nfonull@rotkepsni

Kurator

Alex Thilman
if.nfonull@q

Director Cantus

Ina Mickos
if.nfonull@eradelgnas

Vice Director Cantus

Mathilda Lindblom

sangledare@ofn.fi

Klubbhövding

Mathilda Lindblom
if.nfonull@gnidvohbbulk

Lokalintendent

Ina Mickos
if.nfonull@tnednetnilakol

Kulturansvarig

Tatjana Nordman
if.nfonull@giravsnarutluk

Idrottsansvarig

Amanda Åström
if.nfonull@giravsnasttordi

Chefredaktör

Vera Örså
if.nfonull@rotkaderfehc

Historiograf


if.nfonull@fargoirotsih

Fanbärare

Santeri Kosunen
if.nfonull@erarabnaf

Årsfestmarskalker

if.nfonull@klaksram

Webmaster

Mathilda Lindblom
if.nfonull@retsambew

Miljöansvarig

Sofia Lindholm

if.nfonull@giravsnaojlim

YngÄl-ansvarig

Mathilda Lindblom
if.nfonull@giravsnalagny

Jämlikhetsansvarig

Vera Örså
if.nfonull@kilmaj

Nationsfotograf

Emma Reijonen
if.nfonull@fargotofsnoitan

Bostadssekreterare

Jonne Granqvist
if.nfonull@datsob

Studiepolitisk sekreterare

Ina Mickos

if.nfonull@lopeiduts

Representanter i stipendiefondens styrelse

Tatjana Nordman och Sofia Lindholm

Representant i SSBS förvaltningsråd

Walter Willner och Max Helenius.

Medlemmar i SSBS styrelse

Rasmus Englund

Medlem i Nationernas samdelegations styrelse

Mathilda Lindblom

(ordförande)

Representanter i Östfinska delegationen

Ina Mickos

Verksamhetsgranskare samt suppleanter

Mikko Haikonen & Johan Björkell
Fredric Granberg & Jenny Skoglund

Uthyrningsansvarig

Ina Mickos
if.nfonull@gninryhtu

Utskott 2024

Ordningsutskottet

 • Alex Thilman – Kurator
 • Tatjana Nordman
 • Ina Mickos

Utvecklingsutskottet

 • Alex Thilman – Kurator
 • Amanda Björkell (2023-2024)
 • Stefan Andersson (2023-2024)
 • Tatjana Nordman (2024-2025)
 • Santeri Kosunen (2024-2025)

De Äldres Råd

 • Kai Nordlund – Inspektor
 • Emilia Henttonen – Kurator
 • Paul Nouro (2021-2023)
 • Ann Holm-Dellringer (2021-2023)
 • Annette Tallberg (2021-2023)
 • Jan Sandström (2021-2023)
 • Alexander Grandin, suppleant (2021-2023)
 • Emilia Nordlund, suppleant (2021-2023)

KupKoms styrelse 2024

Kupolkomittén (KupKom) består av medlemmar från nypolenorganisationerna Åbo Nation, Östra Finlands Nation, Åländska Studentföreningen i Helsingfors och StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet rf. KupKom ansvarar för praktiska ärenden som berör hela Nypolen.

Ordförande

Anna Palmqvist (ÅN)
if.nfonull@ednarofdromokpuk

Sekreterare

Emelie Sandell (StudOrg)
if.nfonull@erareterkesmokpuk

Skattmästare

Selma Fagerlöf (ÅSFH)
if.nfonull@sittaksmokpuk

Uthyrningsansvarig

Ina Mickos (ÖFN)
if.nfonull@gninryhtu