Funktionärer och utskott

 

Funktionärer 2022

Inspektor

professor Kai Nordlund
040 556 2806
if.nfonull@rotkepsni

Kurator

Emilia Henttonen 
0400569022
if.nfonull@qDirector cantus

Ina Mickos

if.nfonull@eradelgnas

Vice director cantus

if.nfonull@eradelgnas

Klubbhövding

Mathilda Lindblom

if.nfonull@gnidvohbbulk

Lokalintendent

Topias Kosunen

if.nfonull@tnednetnilakol

Kulturansvarig

Mikael Westerlund

if.nfonull@giravsnarutluk

Idrottsansvarig

Elin Mickos

if.nfonull@giravsnasttordi

Chefredaktör

Emilia Tallberg

if.nfonull@rotkaderfehc

Historiograf

Alexander Eriksson

if.nfonull@fargoirotsih

Fanbärare

Oliver Flinck

if.nfonull@erarabnaf

Årsfestmarskalk

Topias Kosunen och Rasmus Englund

if.nfonull@klaksram

Webmaster

Peter Nybergh

if.nfonull@retsambew

Miljöansvarig

Viktor Olander

if.nfonull@giravsnaojlim

YngÄl-ansvarig

Elin Rosendal

if.nfonull@giravsnalagny

Jämlikhetsansvarig

Albert Miiros

if.nfonull@kilmaj

Nationsfotograf

Monica Van Assendelft

if.nfonull@fargotofsnoitan

Bostadssekreterare

Jonne Granqvist

if.nfonull@datsob

Studiepolitisk sekreterare

Janina Bosas

if.nfonull@lopeiduts

Representanter i stipendiefondens styrelse

Sebastian Henriksson och Viktor Olander

Representant i SSBS förvaltningsråd

Jenny Skoglund (2021-2023)
Elmer Tuominen (2021-2023)

Medlem i SSBS styrelse

Rasmus Englund och Jonne Granqvist

Medlem i Nationernas samdelegations styrelse

 

Representanter i Östfinska delegationen

Mathilda Lindblom

Verksamhetsgranskare

Mikko Haikonen och Johan Björkell

Verksamhetsgranskares suppleanter

Katja Flittner och Fredric Granberg

Uthyrningsansvarig

if.nfonull@gninryhtu

 

Utskott 2022

Programutskottet

 • Albert Miiros
  Amanda Björkell
  Mathilda Lindblom
  Stefan Andersson
  Tatjana Nordman

Värdinneriet

 • Jesper Jaakkola – Värdinna
  Albert Miiros
  Stefan Andersson
  Tatjana Nordman

Yngre-Äldremedlemsutskottet

 • Elin Rosendal- YngÄlansvarig

Klubbmästeriet

 • Mathilda Lindblom – Klubbhövding
  Albert Miiros
  Alexander Eriksson
  Ina Mickos
  Rasmus Englund
  Stefan Andersson
  Tatjana Nordman

Rekryteringsutskottet

 • Sofia Lindholm – Rekryansvarig
  Amanda Björkell
  Ina Mickos
  Stefan Andersson

Dokumentationsutskottet

 • Monica Van Assendelft – Nationsfotograf
  Tatjana Nordman

Paprikaredaktionen

 • Emilia Tallberg – Chefredaktör
  Amanda Björkell
  Ina Mickos

Sångledarutskottet

 • Ina Mickos – Director Cantus
  Albert Miiros
  Alexander Eriksson
  Stefan Andersson
  Tatjana Nordman

Webutskottet

 • Peter Nybergh – Webmaster
  Stefan Andersson

Ordningsutskottet

 • Emilia Henttonen – Kurator
  Alexander Eriksson
  Otto Lindblom

Utvecklingsutskottet

 • Emilia Henttonen- Kurator
  Alexander Eriksson (2021-2022)
  Sebastian Henriksson (2021-2022)
  Ina Mickos (2022-2023)
  Mathilda Lindblom (2022-2023)

De Äldres Råd

 • Kai Nordlund – Inspektor
 • Emilia Henttonen – Kurator
 • Paul Nouro (2021-2023)
 • Ann Holm-Dellringer (2021-2023)
 • Annette Tallberg (2021-2023)
 • Jan Sandström (2021-2023)
 • Alexander Grandin, suppleant (2021-2023)
 • Emilia Nordlund, suppleant (2021-2023)