Funktionärer och utskott

Funktionärer 2023

Inspektor

Professor Kai Nordlund
040 556 2806
if.nfonull@rotkepsni

Kurator

Emilia Henttonen
040 056 9022
if.nfonull@q

Director Cantus

Stefan Andersson
if.nfonull@eradelgnas

Vice Director Cantus

if.nfonull@eradelgnas

Klubbhövding

Mathilda Lindblom
if.nfonull@gnidvohbbulk

Lokalintendent

Stefan Andersson
if.nfonull@tnednetnilakol

Kulturansvarig

Mikael Westerlund
if.nfonull@giravsnarutluk

Idrottsansvarig

Elvira Johansson
if.nfonull@giravsnasttordi

Chefredaktör

Amanda Björkell
if.nfonull@rotkaderfehc

Historiograf

Alexander Eriksson
if.nfonull@fargoirotsih

Fanbärare

Santeri Kosunen
if.nfonull@erarabnaf

Årsfestmarskalker

Mathilda Lindblom & Amanda Björkell
if.nfonull@klaksram

Webmaster

Otto Lindblom
if.nfonull@retsambew

Miljöansvarig

if.nfonull@giravsnaojlim

YngÄl-ansvarig

Rasmus Englund
if.nfonull@giravsnalagny

Jämlikhetsansvarig

Sofia Lindholm
if.nfonull@kilmaj

Nationsfotograf

Annika Hansson
if.nfonull@fargotofsnoitan

Bostadssekreterare

Jonne Granqvist
if.nfonull@datsob

Studiepolitisk sekreterare

if.nfonull@lopeiduts

Representanter i stipendiefondens styrelse

Ina Mickos & Mathilda Lindblom

Representant i SSBS förvaltningsråd

Jenny Skoglund (2021-2023)
Elmer Tuominen (2021-2023)

Medlemmar i SSBS styrelse

Rasmus Englund

Medlem i Nationernas samdelegations styrelse

Representanter i Östfinska delegationen

Mathilda Lindblom & Ina Mickos

Verksamhetsgranskare samt suppleanter

Mikko Haikonen & Johan Björkell
Fredric Granberg & Jenny Skoglund

Uthyrningsansvarig

Isac Bertell
if.nfonull@gninryhtu

Utskott 2023

Ordningsutskottet

 • Emilia Henttonen – Kurator
 • Alexander Eriksson
 • Amanda Björkell

Utvecklingsutskottet

 • Emilia Henttonen – Kurator
 • Mathilda Lindblom (2022-2023)
 • Amanda Björkell (2023-2024)
 • Stefan Andersson (2023-2024)

De Äldres Råd

 • Kai Nordlund – Inspektor
 • Emilia Henttonen – Kurator
 • Paul Nouro (2021-2023)
 • Ann Holm-Dellringer (2021-2023)
 • Annette Tallberg (2021-2023)
 • Jan Sandström (2021-2023)
 • Alexander Grandin, suppleant (2021-2023)
 • Emilia Nordlund, suppleant (2021-2023)

KupKoms styrelse 2023

Kupolkomittén (KupKom) består av medlemmar från nypolenorganisationerna Åbo Nation, Östra Finlands Nation, Åländska Studentföreningen i Helsingfors och StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet rf. KupKom ansvarar för praktiska ärenden som berör hela Nypolen.

Ordförande

Wilma Johansson (ÅN)
if.nfonull@ednarofdromokpuk

Sekreterare

Emelie Sandell (StudOrg)
if.nfonull@erareterkesmokpuk

Skattmästare

Stefan Andersson
if.nfonull@sittaksmokpuk

Uthyrningsansvarig

Isac Bertell (ÅSFH)
if.nfonull@gninryhtu