Historiken

BESTÄLL HISTORIKEN NU VIA DENNA LÄNK

Spännande, detaljerad och djupt engagerande – så kan man bäst beskriva Mot alla odds – Östra Finlands Nations 100-årshistorik. Med sina över 300 sidor är nationens nya historik det mest omfattande verket om wiburgensisk studenthistoria som någonsin skrivits.

“Mot alla odds” är en fängslande berättelse som sträcker sig över fyra århundraden, där varje sida ger en levande skildring av nationens utveckling och dess medlemmar. Från de tidiga åren av akademiskt nyskapande och kulturell utveckling till moderna utmaningar och triumfer, erbjuder boken en omfattande inblick i både de högtidliga och de vardagliga aspekterna av studentlivet.

Genom att väva samman historiska dokument och personliga berättelser, är Mot alla odds en källa av kunskap och inspiration för nuvarande och framtida generationer av wiburgenser och historieentusiaster.

Boken tar läsaren på en resa från wiburgensisk förhistoria till nutiden, uppdelad i fem fängslande kapitel:

1. Föregångarna – Wiborgska nationen, Ostfinska stammen och Ostsvenska stammen (1653–1924):

Upplev en tidsresa från de första åren av Wiborgska Nationens verksamhet. Utforska studielivet under den svenska tiden och lär känna de första wiburgenserna. Under 1800-talet bevittnar vi en period av betydande förändringar, där svenskspråkiga wiburgenser gradvis formar en unik gemenskap. Utvecklingen kulminerar med en splittring av Wiborgska Nationen och grundandet av ÖFN år 1924.

2. Östra Finlands Nation (1924–1944):

Hur grundlägger man en nation? Under sina första två decennier förvaltar nationen urgamla wiburgensiska traditioner samtidigt som nya skapas. I dessa år av uppbyggnad och identitetsskapande trotsar ÖFN materiella begränsningar och etablerar sig som en framstående aktör bland studentkorporationerna i Helsingfors. Denna tid karakteriseras också av en passionerad kamp för svenska språkets bevarande inom universitetet. Krigsåren påverkar nationslivet djupt, men ger också upphov till betydelsefull biståndsverksamhet.

3. Nationen och Metamorfosen (1945–1969):

Efter kriget genomgår ÖFN en dramatisk förvandling. Trots förlusten av sin hemstad och stora delar av hembygden, lyckas nationen hitta nya medlemmar bland östra Nylands studenter. Detta resulterar i en era av kreativitet och livlig aktivitet, präglad av efterkrigstidens kulturella och ekonomiska förändringar.

4. En glad kamp för tillvaron (1970–1999):

Denna period var en berg-och-dalbana av känslor för ÖFN. Med början från ett minskat intresse för nationsväsendet under 70-talet, till ett uppsving under 80-talet, och avslutningsvis en kritisk svacka på 90-talet som hotar att bli permanent, kämpar nationen för att upprätthålla sin relevans. Dessa år präglas av nyupptäckta traditioner och växande politiskt inflytande, som mynnar ut i en återfödelse vid millennieskiftet.

5. Wiburgenserna och det hoppfulla nya millenniet (2000–2024):

Sista kapitlet framställer en tid av återuppvaknande och ökat självförtroende för ÖFN. Från en växande medlemskara och digitala framsteg till nya symboler för wiburgensisk identitet, avslöjas en historia om anpassning och framgång i en föränderlig värld, där intresset för det urbana Viborg smidigt förenas med östnyländsk landsbygdsromantik.

MOT ALLA ODDS är inte endast en kronologi av händelser; den är en levande skildring av nationsverksamheten och studentlivet genom årtiondena.

Historiken är författad av Eliel Kilpelä med Anna Kujala som redaktör.