Ifall du är intresserad av att delta i förverkligande av nationens verksamhet, eller vill ha en till rad till din CV, anmäl dig till ett utskott! Länken til anmälan hittas här!

Anmälan har även en kort beskrivning över vad utskotten gör.