På nationsmötet 27.5 kl. 18 kommer en kurator för perioden 1.9.2021-31.8.2023 väljas.

Årsmötet valde sittande kurator Jessica Karlsson, inspektor Kai Nordlund och kurator emeritus Rasmus Olander till kuratorsmakare. Enligt nationens stadgar §40 förrättas kuratorsval mellan de av kuratorsmakarna behandlade kandidater. Sista dagen för att framställa förslag till kurator var 20.5.2020.

Kuratorsmakarna tog emot tre (3) ansökningar till posten som kurator. Vi kuratorsmakare anser att alla tre sökande är utmärkta och meriterade wiburgernser som skulle passa bra till uppgiften som kurator. Därför för vi fram alla tre mottagna sökande som kuratorskandidater. Kandidaterna presenteras kort nedan i alfabetisk ordning. Läs mera om våra kuratorskandidater i deras ansökningar och CV på namo.ofn.fi.

Oscar Henriksson, dipl. ing.

Oscar Henriksson är utexaminerad diplomingejör från Aalto universitetet och är hemma från Lovisa som skrivit in sig i nationen år 2012. Han har länge varit aktiv på nationen och har bl.a. varit värdinna år 2014 och ordförande år 2016. Dessutom har han suttit i styrelsen för NSD och varit aktiv inom Tekonologföreningen.

Otto Lindblom, fil. mag.

Otto Lindblom är utexaminerad från Helsingfors universitet som magister i fysik från Sibbo som skrev in sig i nationen år 2017. På den här korta tiden har han bl.a. fungerat som ordförande för nationen år 2019 samt klubbmästare år 2020. Dessutom har han fungerat som ordförande för ämnesföreningen Spectrum och varit skattmästare för SNÄf.

Emilia Sundholm, pol. mag.

Emilia Sundholm är hemma från Kouvola och är utbildad social psykolog från Helsingfors universitet. Hon skrev in sig i nationen år 2015 och blev genast aktiv inom nationen. År 2016 var hon nationens rekryansvariga och året efter det blev hon vald till nationens ordförande. Utöver det här har hon suttit i styrelsen för NSD.

Jessica Karlsson, kurator

Kai Nordlund, inspektor

Rasmus Olander, kurator emeritus