På nationsmötet den 21 maj är det dags att välja en efterträdare åt Jessica. Känner du någon utåtriktad wiburgens som hängt med på nationen redan en tid och som du tycker att kuratorsnyckeln skulle klä extra bra två år framåt? Vem tycker du att på ett bra sätt kunde stödja styrelsen i dess arbete, övervaka nationens verksamhet, representera nationen utåt och upprätthålla kontakten till nationens äldre medlemmar? Kanske det till och med kunde vara just du! 

” §39 Kurator är en med nationens verksamhet väl förtrogen tidigare nationsmedlem som avlagt slutexamen eller om särskilda skäl föreligger en nuvarande nationsmedlem som är väl förtrogen med nationens verksamhet.”

Förslag till kurator skall framställas kuratorsmakarna senast 20.5.2021. Vi ser gärna flera kandidater med olika bakgrund och iver att ta emot denna hedersuppgift. 

Kuratorsmakarna behandlar till dem inlämnade förslagen och framlägger en sammanställning över kandidaterna till nationsmötet där kurator väljs den 27.5.2021. Kuratorsval förrättas mellan de av kuratorsmakarna behandlade kandidaterna. Kurator tillträder sitt ämbete 1.9.2021.

Med vänlig hälsning,

Kuratorsmakarna

Jessica Karlsson
Kurator
if.nfonull@q
040 5477031

Rasmus Olander
Kurator emeritus
if.iknislehnull@rednalo.sumsar
050 003909

Kai Nordlund
Inspektor
if.nfonull@rotkepsni
040 556 2806