Wiburgenser!

Vi efterlyser medlemmar som vill
ställa upp och bli intervjuade
till en rekyteringsvideo för att locka
nya studeranden till nationen.

Det spelar ingen roll om du deltagit på enbart
ett evenemang eller varit aktiv i många år.
Alla behövs!

Om du är vill hjälpa till,
hör av dig till if.nfonull@nesleryts
eller DM oss på Instagram.