Östra Finlands Nations stipendiefond har på sitt styrelsemöte lediganslagit Nationens stipendier för år 2021! Stipendierna kan sökas mellan tiden 15.1-1.2.2021. Alla nationens medlemmar kan söka stipendier för studierelaterade ändamål. Läs mera om nationens stipendier här. Kontakta nationens kurator, Jessica Karlsson, på if.nfonull@q för mera information.