Nyheter

Trivsel- samt jämnställdhetsformulär

10.05.2020 12:10

Nationens jämlikhetsansvarige har utarbetat ett trivsel- samt jämställdhetsformulär. Formuläret har utarbetats så att nationsmedlemmarna samt andra gäster på ÖFN skall få en möjlighet att få sin åsikt hörd i frågor […]

Läs mer

Posten som skattmästare lediganslås

18.06.2020 11:38

Kära Wiburgenser! Vi befinner oss i en situation där vår nuvarande skattmästare eventuellt kommer att åka på utbyte under hösten, men pga. det nuvarande läget medCovid-19, är detta ännu oklart. […]

Läs mer

Fanbärare till filosofiska promotionen sökes

20.04.2020 19:35

Östra Finlands nation har blivit inbjuden till filosofiska fakultetens promotion 2021. Nationerna har traditionellt varit väl representerade på promotionen. Filosofiska fakulteten består av humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, bio- och miljövetenskapliga, pedagogiska och […]

Läs mer

Undtagstagförhållande pga Covid-19

16.03.2020 20:46

I och med regeringens beslut att införa undantagsförhållande i Finland, där man bl.a. förbjuder möten på mer än 10 personer och avråder att vistas på allmänna platser, inhiberas också Östra […]

Läs mer

Posten som årsfestmarskalk lediganslås

09.03.2020 18:14

Posten som årsfestmarskalk för 2021 lediganslås. Deltog du kanske på årsfesten i år och blev inspirerad tillatt vara med och ordna årsfesten inför nästa år?Är du bra på att organisera […]

Läs mer

Juristklubben Codex r.f. erbjuder gratis juridisk rådgivning

10.02.2020 16:47

Juristklubben Codex r.f. erbjuder gratis juridisk rådgivning till alla svenskspråkiga högskolestuderande. Har du problem med en trilskande hyresvärd? Är din arbetsgivare olovligt omedgörlig och arbetsavtalet svårtolkat eller ihåligt? Funderar du […]

Läs mer

Anmälan till utskott för 2020

03.12.2019 19:47

Hejsan, för att vår älskade nation ska kunna fungera bra även nästa år behöver vi medlemmar i våra olika utskott. Som utskottsmedlem får du hjälpa till att ordna t.ex. olika […]

Läs mer