Nyheter

HUS: Aktualitetsöversikt om corona

19.10.2020 17:13

Föreningssektorn granskar coronaläget med två veckors mellanrum och meddelar om restriktionsläget i föreningsbulletinen samt andra väsentliga ärenden som gäller coronaläget. Även om coronaläget har blivit sämre, gäller tidigare meddelade restriktioner […]

Läs mer

Rösta i HUS delegationsval 28-30.10 & 2-4.11!

12.10.2020 18:27

Vad är delegationen?Delegationen vid Helsingfors universitets studentkår ärstudentkårens högsta beslutande organ och i delegationsvalet väljsde 60 ordinarie medlemmar och 120 suppleanter som delegationen består av. Delegationen fattar beslut om bl.a. […]

Läs mer

Styrelse- och funktionärsposter för år 2021 lediganslås

05.10.2020 20:58

Styrelseposterna och funktionärsposterna för år 2021 är lediganslagna.Skulle just du vara intresserad av att vara med i styrelsen nästa år? Eller ta dig an en lite mindre ansvarstyngd post som […]

Läs mer

Posten som årsfestmarskalk för ÖFN 97 lediganslås

21.09.2020 17:55

Posten som årsfestmarskalk för 2021 lediganslås.Känner du någon som är bra på att organisera fester ochskapa god stämning? Är den här personen du?Ställ upp som kandidat som årsfestmarskalk! Årsfestmarskalkens uppgift […]

Läs mer

HUS anvisningar gällande coronavirusläget

24.08.2020 22:48

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget.Uppdaterad 21.9.2020, gäller tillsvidare. Föreningssektorn granskar coronaläget med två veckors mellanrum och meddelar om restriktionsläget i föreningsbulletinen samt andra väsentliga ärenden som gäller coronaläget. […]

Läs mer